Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

Kolmonoxid (CO) (grundskolenivå)

Kolmonoxid (CO) (grundskolenivå)

Färglös, luktfri gas som är mycket giftig för människor och djur i hög koncentration.

Kemi

Nyckelord

kolmonoxid, giftig, Molekyl, dativ bindning, ensamt par, kovalent bindning, brännbar, reduktant, kolmonoxidindikator, Oorganisk kemi, kemi

Relaterade objekt

Koldioxid (CO₂) (grundskolenivå)

Färglös, luktfri gas som är tyngre än luft. Nödvändig för växters fotosyntes.

Rökningens skadliga effekter på lungorna

Rökning skadar andningsorganen allvarligt och kan orsaka KOL och lungcancer.

Koldioxid (CO₂) (gymnasienivå)

Färglös, luktfri gas som är tyngre än luft. Nödvändig för växters fotosyntes.

Kolmonoxid (CO) (gymnasienivå)

Färglös, luktfri gas som är mycket giftig för människor och djur i hög koncentration.

Kolsyra (H₂CO₃)

Färglös, luktfri vätska som framställs genom att lösa koldioxid i vatten.

Kväveoxid (kvävemonoxid) (NO)

En färglös gas som är tyngre än luft. Kväveoxid är en mellanprodukt vid framställning av salpetersyra.

Luftförorening

Animationen visar de främsta källorna till luftförorening: jordbruket, industrin och städerna.

Ozonskiktet

Ozonskiktet filtrerar solens skadliga UV-strålning, därför är det absolut nödvändigt för livet på jorden.

Svaveldioxid (SO₂)

Svaveldioxidutsläpp är den främsta orsaken till surt regn. Svaveldioxid är en mellanprodukt vid framställning av svavelsyra.

Syre (O₂) (grundskolenivå)

En färglös, luktfri gas som är en viktig del av atmosfären och som är nödvändig för att upprätthålla liv på jorden.

Vinregion

Viner från den ungerska vinregionen Tokaj är välkända över hela världen.

Added to your cart.