Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Kolets kretslopp

Under fotosyntesen binds kol i organiska material, medan det under andning släpps ut i atmosfären.

Relaterat extramaterial

Eroderande förkastningsblock

Man kan påträffa resterna av den Variskiska och Kaledoniska bergkedjan nästan överallt i världen.

Living fossils

Learn about animal species that emerged in the distant past and stayed mostly unchanged

Jordbävning

En jordbävning är ett av de mest förödande naturfenomenen.

Naturgeografiska termer

Denna animation visar jordytans viktigaste landformer, dess ytvatten och de topografiska...

Från Sahara till Amazonas

Sand från Sahara för med sig näringsämnen som är oumbärliga för Amazonas flora.

Isberg

Isberg är block av fruset färskvatten, som flyter i haven.

Bergartscykel

På grund av både exogena och endogena krafter, förändras bergarterna hela tiden. Detta kallas...

Afrika - kontinentens geologiska anatomi

En video om Afrikas geologi och geografiska avdelningar

Added to your cart.