Koenzym A

Ett acylbärande koenzym som tar del i både anabola och katabola processer.

Relaterat extramaterial

Meios

Våra könsceller är haploida celler vilka framställs av diploida celler genom meios, en...

Virus

Virus består av protein och DNA eller RNA, de kodar infekterade celler för att tillverka...

Transportprocesser

Denna animation ger en översikt av aktiva och passiva transportprocesser som sker genom...

Enzymer

Enzymer är proteinmolekyler som katalyserar biokemiska reaktioner. Deras aktivitet kan...

Djur-och växtceller, cellorganeller

Eukaryoter innehåller en mängd organeller.

Klorofyll

Klorofyll är ett grönt pigment som finns i växter, det absorberar ljusenergi och spelar...

Celldelning (mitos)

Mitos är den process genom vilken en eukaryotisk cell delar sig i två celler medan...

NAD⁺, NADP⁺, NADPH

NAD⁺ är ett koenzym som spelar en viktig roll framför allt i katabola processer, medan...

Added to your cart.