Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Knossospalatset (2:a årtusendet f.v.t.)

Knossospalatset (2:a årtusendet f.v.t.)

Det största byggnadskomplexet från bronsåldern på antikens Kreta var förmodligen centrum för den minoiska kulturen.

Historia

Nyckelord

Knossos, palats, antiken, arkitektur, byggnad, struktur, historia, Kreta, Bronsåldern, Minoiska civilisationen, väggmålning, freskomåleri, lättnad, Minotaur, labyrint, Ariadne, Theseus, legenden, myt, Daedalus, Minos, Sir Arthur John Evans, arkeologi

Relaterade objekt

Frågor

 • På vilken ö låg Knossospalatset?
 • Nära vilken stad ligger ruinerna av Knossospalatset?
 • Under vilken period byggdes palatset?
 • Vem ledde utgrävningarna av palatset?
 • Vilken struktur anknöts till palatset i mytologin (förmodligen under romartiden)?
 • Vem levde i labyrinten enligt legenden?
 • Avsluta meningen: Minotauros var till hälften människa, till hälften ...
 • Vem dödade monstret som bodde i labyrinten enligt myten?
 • Vilken mytisk kung lät bygga palatset?
 • Vem var det som konstruerade och byggde palatset enligt myten?
 • Ungefär hur stor var arean på byggnadskomplexet?
 • Vilket byggmaterial användes främst för palatset?
 • Vad kunde inte hittas i det forntida palatset?
 • När var den minoiska civilisationens glansperiod?
 • Är det sant att den minoiska civilisationens undergång kan kopplas till ett vulkanutbrott?
 • Vilken nation invaderade det minoiska Kreta?
 • Vilket ord är INTE namnet på en grekisk stam?
 • Vilket påstående stämmer in på Kreta?
 • Vad skapade Daidalos för att kunna fly från ön med sin son, enligt legenden?
 • Vad hette Daidalos son?
 • Med hjälp av vad lyckades Theseus hitta ut från labyrinten?

Scener

Palatset

Inre gården

Fresk

Promenad

Animation

Berättarröst

Det största byggnadskomplexet från bronsåldern på antikens Kreta var förmodligen den minoiska civilisationens religiösa och politiska centrum. De första delarna av komplexet byggdes antagligen omkring 2000 f.v.t. Vid denna tid byggdes den första fyrkantiga byggnaden av stenblock men ett par hundra år senare förstördes den i en jordbävning. Senare uppfördes ett större palats på samma plats men även denna byggnad förstördes i en jordbävning.

Palatset återuppbyggdes och utvidgades, men blev förstört igen runt 1450 f.v.t. Orsaken kan ha varit ännu en naturkatastrof, men vissa historiker tror att det förstördes i en mykensk attack. Palatset återuppbyggdes för tredje gången och fick då den form som senare rekonstruerades av Arthur Evans och hans team av arkeologer i början av 1900-talet.

Palatskomplexet täckte en yta om cirka 20 000 kvadratmeter. Det fanns inga skyddsmurar runt palatset. Eftersom de tidigare strukturerna inte revs innan de nya byggdes upp blev resultatet ett byggnadskomplex med 1300 rum fördelade på fyra våningar. Komplexet byggdes på kullen Kefala, med fyra ingångar som vetter mot olika väderstreck.

Den västra flygeln användes för religiösa ändamål. Fasaderna på kyrkor och andra religiösa byggnader vette mot soluppgången vid vårdagjämningen. Monumentala trappor ledde till representationssalar på den översta våningen, medan förråden fanns på bottenvåningen.

I den östra flygeln fanns sviterna, gästrummen, tjänstefolkets rum, hantverkarnas verkstäder och sädesmagasinen. På bergsluttningen fanns välvda trädgårdar byggda i terrasser och i det nordvästra hörnet av palatset uppfördes ett kaklat torg med terrasserade sittplatser som användes för teaterföreställningar. Det centrala torget mätte 1500 kvadratmeter.

Palatset byggdes mestadels av kalksten och väggarna täcktes med noggrant förberedda kakel av alabaster.
De minoiska pelarna som var karakteristiska för palatset var smalare vid botten och bredare upptill, eftersom de konstruerades av stammar från cypressträd och sedan placerades upp och ned. Dessa var målade i rött med pelarhuvud ovanpå som tjänade som stöd för balkarna. Väggarna i de viktigaste rummen var prydda med naturalistiska fresker och färgade reliefer. Freskerna kan liknas vid ögonblicksbilder. De målades i klara färger och skildrade de nöjeslystna invånarnas vardagsliv.

Det finns flera legender med anknytning till palatskomplexet. Enligt en av legenderna fick kung Minos en stark tjur i present av Poseidon. Tjuren skulle han offra till gudarna, men istället behöll han den. För att straffa kung Minos förtrollade gudarna hans hustru, som då blev förälskad i tjuren. Deras avkomma var den monstruösa Minotauren, en varelse som var till hälften människa och till hälften tjur. Kung Minos lät sedan Daidalos bygga en enorm labyrint där Minotauren hölls. Varelsen dödades slutligen av den atenske prinsen Theseus, med hjälp av kungens dotter, Ariadne.

Relaterade objekt

Daidalos och Ikaros

En klassisk grekisk myt som berättar om Daidalos och hans son Ikaros flykt från Kreta.

Mykene (1000-talet f.v.t.)

Staden som var en avancerad kultur var den första bosättningen i historien som hade ett citadell.

Antika grekiska kolonntyper

Den doriska, joniska och korintiska kolonnordningen varierar i storlek och i utsmyckning.

Atreus skattkammare (Mykene, 1300-talet f.v.t.)

Kupolgraven som är belägen i den antika staden Mykene tillskrivs den legendariske kungen.

Trojanska hästen

Enligt Homeros klassiska epos var det Odysseus krigslist som orsakade Trojas fall.

Akropolis (Aten, 400-talet f.v.t.)

Världens mest kända citadell, Akropolis i staden Aten, byggdes på 400-talet f.v.t. under Perikles ”gyllene tidsålder”.

Arkeologisk utgrävning (grophus)

Arkeologiska fynd som hittas på byggarbetsplatser ger arkeologer som söker efter artefakter en hel del arbete.

Det antika Greklands keramik

Mästerverken som skapades av grekiska keramiker under antiken är viktiga arkeologiska artefakter.

Diocletianus palats (Split, Kroatien)

Detta fästningslika palats byggdes vid kusten nära hans hemstad av den romerska kejsaren Diocletianus.

Hus från antikens Grekland

Ett genomsnittligt hus i antikens Grekland hade en rektangulär, geometrisk planlösning med två våningar.

Olympia (400-talet f.v.t.)

De olympiska spelen som hölls i Olympia vart fjärde år efter 776 f.v.t. gjorde staden till ett av Greklands centrum under antiken.

Babylon (500-talet f.v.t.)

Den forntida staden Babylon byggdes på stranden av floden Eufrat i Mesopotamien.

Grekiska gudar

Var och en av de olympiska gudarna i den grekiska mytologin var lika unika som vi människor är.

Karl den stores slott (Aachen, 1800-talet)

Karl den stores slott var inte bara centrum för hans rike utan också ett kulturcenter.

Kungliga slottet (Visegrád, Ungern, 1400-talet)

Detta magnifika kungliga slott som beställdes av Karl I Robert av Ungern, fick sin slutliga form under kung Matthias Corvinus regeringstid.

Added to your cart.