Klorofyll

Klorofyll är ett grönt pigment som finns i växter, det absorberar ljusenergi och spelar därmed en avgörande roll i fotosyntesen.

Relaterat extramaterial

Koenzym A

Ett acylbärande koenzym som tar del i både anabola och katabola processer.

Virus

Virus består av protein och DNA eller RNA, de kodar infekterade celler för att tillverka...

Enzymer

Enzymer är proteinmolekyler som katalyserar biokemiska reaktioner. Deras aktivitet kan...

Bakterier (sfärer, stavar och spiraler)

Bakterier förekommer i en mängd olika former, bland annat som sfärer, stavar och spiraler.

Djur-och växtceller, cellorganeller

Eukaryoter innehåller en mängd organeller.

Prokaryota och eukaryota cellers struktur.

Det finns två grundläggande typer av celler: eukaryota och prokaryota

Transportprocesser

Denna animation ger en översikt av aktiva och passiva transportprocesser som sker genom...

ADP, ATP

ATP är cellernas främsta energikälla.

Added to your cart.