Klorofyll

Klorofyll är ett grönt pigment som finns i växter, det absorberar ljusenergi och spelar därmed en avgörande roll i fotosyntesen.

Relaterat extramaterial

Bakterier (sfärer, stavar och spiraler)

Bakterier förekommer i en mängd olika former, bland annat som sfärer, stavar och spiraler.

Meios

Våra könsceller är haploida celler vilka framställs av diploida celler genom meios, en...

ADP, ATP

ATP är cellernas främsta energikälla.

Prokaryota och eukaryota cellers struktur.

Det finns två grundläggande typer av celler: eukaryota och prokaryota

Bakterier (avancerad)

Bakterier är encelliga organismer utan cellväggar, de är några få mikrometer långa

Transportprocesser

Denna animation ger en översikt av aktiva och passiva transportprocesser som sker genom...

NAD⁺, NADP⁺, NADPH

NAD⁺ är ett koenzym som spelar en viktig roll framför allt i katabola processer, medan...

Djur-och växtceller, cellorganeller

Eukaryoter innehåller en mängd organeller.

Added to your cart.