Klorofyll

Klorofyll är ett grönt pigment som finns i växter, det absorberar ljusenergi och spelar därmed en avgörande roll i fotosyntesen.

Relaterat extramaterial

What size are bacteria?

This lesson presents the structure and classification of bacteria and the role they play...

Virus

Virus består av protein och DNA eller RNA, de kodar infekterade celler för att tillverka...

Enzymer

Enzymer är proteinmolekyler som katalyserar biokemiska reaktioner. Deras aktivitet kan...

Koenzym A

Ett acylbärande koenzym som tar del i både anabola och katabola processer.

NAD⁺, NADP⁺, NADPH

NAD⁺ är ett koenzym som spelar en viktig roll framför allt i katabola processer, medan...

Celldelning (mitos)

Mitos är den process genom vilken en eukaryotisk cell delar sig i två celler medan...

Bakterier (avancerad)

Bakterier är encelliga organismer utan cellkärna, de är några få mikrometer långa.

Meios

Våra könsceller är haploida celler vilka framställs av diploida celler genom meios, en...

Added to your cart.