Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Klor (Cl₂)

Klor (Cl₂)

Denna gulgröna giftiga gas med stark lukt är en halogen.

Kemi

Nyckelord

klor, homonuclear molekyl, halogen, oxidationsmedel, klorvatten, klorider, saltsyra, bordssalt, desinfektion, giftig, Ignaz Semmelweis, lungödem, opolär, kloridjon, Oorganisk kemi, kemi

Relaterade objekt

Jämförelse av halogener

Halogenerna är en grupp i det periodiska systemet som består av fem kemiskt besläktade grundämnen, fluor, klor, brom, jod och astat.

Väteklorid (HCl)

En färglös gas med stickande lukt, vars vattenlösning kallas saltsyra.

Bildning av vätemolekyler

Väteatomer i vätemolekyler hålls samman av en kovalent bindning.

Brom (Br₂)

En halogen som kan orsaka hudirritation.

Fluor (F₂)

Den lättaste halogenen. Fluor är en ljust gulgrön och giftig gas som är extremt reaktiv. Dess mest kända förening är teflon.

Hypokloritjon (OCl⁻)

Hypokloritjoner bildas när vatten desinficeras med klor.

Jod (I₂)

En fast, grå substans, som sublimerar vid upphettning. Dess alkohollösning kallas jodtinktur och används som desinfektionsmedel.

Jodkristall

En fast, grå substans, som sublimerar vid upphettning. Dess alkohollösning kallas jodtinktur och används som desinfektionsmedel.

Klorering av metan genom en substitutionsreaktion

Under substitutionsreaktionen substitueras väteatomerna i metan med kloratomer, biprodukten är väteklorid.

Kloroform, triklormetan(CHCl₃)

Även känd som triklormetan, används som lösningsmedel i laboratorier, tidigare även som bedövningsmedel.

Koltetraklorid (CCl₄)

Färglös, giftig vätska med söt doft.

Natriumklorid (NaCl)

Koksalt (eller bordssalt) är en av de viktigaste natriumföreningarna och nödvändig för levande organismer.

Reaktion mellan väte och syre

Knallgas är en blandningen av vätgas och syrgas. Den exploderar vid antändning.

Syre (O₂) (gymnasienivå)

En färglös, luktfri gas som är en viktig del av atmosfären och som är nödvändig för att upprätthålla liv på jorden.

Upplösning av väteklorid (HCl) i vatten

Vattenlösningen av gasen väteklorid kallas saltsyra.

Berylliumklorid (BeCl₂)

Används vid framställningen av beryllium och som katalysator.

Bromfluorklormetan (CHClBrF)

Molekylen har två enantiomerer: stereoisomerer som är varandras spegelbilder och inte kan överlappas.

Fosfortriklorid (PCl₃)

En färglös vätska som bildar vit ånga i fuktig luft.

Added to your cart.