Keplers lagar

De tre viktigaste lagarna som beskriver planeternas rörelser, lades fram av Johannes Kepler.

Relaterat extramaterial

Repsåg

I detta experiment bevisar vi att man kan såga med ett rep.

Grodfiol

Kan en tändsticksask imitera grodors kvackande? Med följande experiment avslöjar vi hemligheten...

Aerodynamisk lyftkraft

Hög hastighet genererar ett lyft av flygplansvingarna tack vare vingarnas asymmetriska...

Läskautomat - Del 1

Är det möjligt att förvandla dricksvatten till läsk på några sekunder?

Newtons rörelselagar

Denna animation visar Sir Isaac Newtons tre rörelselagar vilka lade grunden för den...

Magisk kedja

En spektakulär optisk illusion med hjälp av en kedja av slutna ringar.

Sekundpendel

Hur kan denna pendel på ett exakt sätt mäta tid i sekunder?

Värmeutvidgning i brostrukturer

Längden på stålramverket i broar förändras när temperaturen ändras.

Added to your cart.