Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Kedjereaktion

Kedjereaktion

Energin som frigörs vid kärnklyvning kan användas för civila eller militära ändamål.

Kemi

Nyckelord

Kedjereaktion, Klyvning, kärnenergi, spontan fission, inducerad fission, Radioaktivitet, Radioaktivt sönderfall, Plutonium, Uran, neutronbestrålning, klyvbart material, bränslestav, isotop, kärnreaktor, Atombomb, kritisk massa, kärna, strålningsförorening, militär strategi, kemi

Relaterade objekt

Scener

Spontan kärnklyvning

Atomkärnan hos vissa tunga grundämnen, såsom plutonium eller uran kan ibland spontant klyvas i mindre delar varvid neutroner och energi frisätts. Detta kallas fission eller kärnklyvning.

Inducerad kärnklyvning

Kärnklyvning kan induceras genom att bombardera atomkärnan med en neutron. Vid kärnklyvningen av isotoperna uran med masstal 235 och plutonium med masstal 239 frisätts två eller tre neutroner vid varje klyvning. Neutronerna får ytterligare atomkärnor att klyvas och påbörjar därmed en kedjereaktion. Energin som frigörs kan användas för civila eller militära ändamål.

Okontrollerad kedjereaktion

I atombomber är kedjereaktionen okontrollerad. Det är en självförökningsprocess, eftersom de 2 eller 3 neutroner som frigörs under den första klyvningshändelsen får flera atomkärnor att klyvas. Kedjereaktionen induceras genom spontan kärnklyvning när massan av det klyvbara materialet överstiger den kritiska massan. Den energimängd som frigörs leder till en enorm explosion. En enda bomb kan därför förstöra en hel stad.

Kontrollerad kedjereaktion

I kärnreaktorer är kedjereaktionen kontrollerad, eftersom en del av neutronerna absorberas av styrstavarna. Reaktionen kan accelereras genom att styrstavarna dras ut och saktas ned genom att de trycks längre in. Några gram klyvbart material ger tillräckligt med energi för att tillgodose en familjs årliga energibehov.

Relaterade objekt

Kärnkraftverk

Kärnkraftverket i den ungerska staden Paks producerar 40 % av den elkraft som genereras i Ungern.

Radioaktivitet

Radioaktivitet kallas den process då instabila atomkärnor sönderfaller.

Atombomb (1945)

Atombomben är ett av de mest destruktiva vapnen i mänsklighetens historia.

Atommodellens utveckling

Historiska milstolpar i teorin kring atomens struktur.

Elementarpartiklar

Materia är uppbyggd av kvarkar och leptoner, medan växelverkan förmedlas av bosoner.

Fusionsreaktor

Kärnfusion erbjuder en miljövänlig och praktiskt taget obegränsad energikälla.

Fysiker som förändrade världen

Dessa stora forskare hade ett enorm inflytande på fysikens framsteg.

Geotermiskt kraftverk

Geotermiska kraftverk omvandlar energin i hett högtrycksvatten, som finns djupt ned i jordskorpan, till elektricitet.

Marie Curies laboratorium

Marie Curie, den enda personen som fått Nobelpriset i två olika vetenskaper, är förmodligen den mest kända kvinnan i vetenskapens historia.

Rutherfords experiment

Rutherfords experiment påvisade att det finns positivt laddade atomkärnor. Resultaten ledde till utarbetandet av en ny atommodell.

Solkraftverk

Solkraftverk omvandlar solenergi till elektricitet.

Stjärntyper

Denna animation visar utvecklingsfaserna för genomsnittliga och massiva stjärnor.

Added to your cart.