Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Karstområde (gymnasienivå)

Karstområde (gymnasienivå)

I karstområden förekommer slukhål och droppstensbildningar.

Geografi

Nyckelord

Karst regionen, Karst, Karst formationer, Karstbildning, kalksten berg, dolin, slukhål, karrenfält, axelgrotta, polje, Karr, kalksten grotta, grotta, stalaktit, karstkälla, kalksten, Stalagmit, sten, utfällning, upplösning, vittring, terräng formning, kolsyra, natur, geomorfologi, geografi

Relaterade objekt

Hur formar haven jordens yta?

Havsvattnet, som en yttre kraft, spelar en viktig roll i utformningen av kustlinjerna.

Naturgeografiska termer

Denna animation visar jordytans viktigaste landformer, dess ytvatten och de topografiska symbolerna.

Sjöars utveckling

Permanenta vattensamlingar kan bildas i fördjupningar i jordskorpan av både endogena och exogena krafter, såväl som av mänsklig aktivitet.

Underjordiska vattenkällor

Akviferer och artesiska brunnar är olika typer av underjordiska vattenkällor.

Vattenfall

Vattenfall bildas där ett vattendrag störtar över ett stup.

Vattnets kretslopp (gymnasienivå)

Vattnet på jorden är i ständig förändring. Vattnets kretslopp omfattar processer som avdunstning, kondensation, smältning och frysning.

Gejser

En gejser är en källa som kastar upp en fontän av hett vatten och vattenånga.

Karstområde (grundskolenivå)

I karstområden förekommer slukhål och droppstensbildningar.

Kolsyra (H₂CO₃)

Färglös, luktfri vätska som framställs genom att lösa koldioxid i vatten.

Added to your cart.