Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

Kärnkraftverk

Kärnkraftverk

Kärnkraftverket i den ungerska staden Paks producerar 40 % av den elkraft som genereras i Ungern.

Geografi

Nyckelord

kärnkraftverk, reaktorblock, kärnenergi, kraftverk, energiproduktion, generator, nukleär, Klyvning, Energi, atom, Uran, Radioaktivitet, Paks, elektrisk ström, kvantfysik, strålning, partikel, partikelfysik, geografi, fysik, Donau

Relaterade objekt

Atombomb (1945)

Atombomben är ett av de mest destruktiva vapnen i mänsklighetens historia.

Elementarpartiklar

Materia är uppbyggd av kvarkar och leptoner, medan växelverkan förmedlas av bosoner.

Kedjereaktion

Energin som frigörs vid kärnklyvning kan användas för civila eller militära ändamål.

Radioaktivitet

Radioaktivitet kallas den process då instabila atomkärnor sönderfaller.

Elnät

Syftet med ett elnät är att tillhandahålla el till konsumenterna.

Fusionsreaktor

Kärnfusion erbjuder en miljövänlig och praktiskt taget obegränsad energikälla.

Hur fungerar en impulångsturbin?

Denna animation visar impulsångturbinens konstruktion och funktion.

Marie Curies laboratorium

Marie Curie, den enda personen som fått Nobelpriset i två olika vetenskaper, är förmodligen den mest kända kvinnan i vetenskapens historia.

Rutherfords experiment

Rutherfords experiment påvisade att det finns positivt laddade atomkärnor. Resultaten ledde till utarbetandet av en ny atommodell.

Transformator

En transformator är en anordning som används för att omvandla spänningen i elektrisk ström.

Geotermiskt kraftverk

Geotermiska kraftverk omvandlar energin i hett högtrycksvatten, som finns djupt ned i jordskorpan, till elektricitet.

Solen

Solens diameter är ungefär 109 gånger större än jordens. Dess massa består till största delen av väte.

Solkraftverk

Solkraftverk omvandlar solenergi till elektricitet.

Vattenförorening

De viktigaste källorna till vattenföroreningar är industri, jordbruk och städer.

Vindkraftverk

Vindkraftverk omvandlar vindens kinetiska energi till elektricitet.

Alstrande av växelström

Elektrisk ström kan alstras genom att ett ankare roteras i ett magnetfält.

Biogasanläggning

Biogas framställs från organiskt material (gödsel, växtavfall, organiskt avfall) med hjälp av bakterier. Biogas är en blandning av metan och koldioxid....

Hur fungerar solpaneler och solfångare?

Denna animation visar hur solenergi kan utnyttjas.

Miljövänliga fordon

Genom att kombinera en konventionell förbränningsmotor med ett elektriskt framdrivningssystem kan man minska utsläppen.

Tidvattenkraftverk

Tidvattenkraftverk utnyttjar vattennivåns dagliga fluktuation för att producera elektricitet.

Utvecklingen av himlavalvets mekanik

Denna animation visar studier som gjorts av astronomer och fysiker vars verk i grunden förändrat vår syn på universum.

Värmekraftverk (kolvätebränsle)

Värmekraftverk omvandlar energi som frigörs vid förbränning av fossila bränslen eller förnybara resurser till elektricitet.

Vattenturbin, generator

Vattenturbiner omvandlar rörelseenergin i vatten till elektricitet.

Föroreningar

Föroreningar är negativa effekter av mänsklig aktivitet på den naturliga miljön.

Luftförorening

Animationen visar de främsta källorna till luftförorening: jordbruket, industrin och städerna.

Vattenkraftverk (Hooverdammen, USA)

En enorm dammbyggnad över Coloradofloden i USA som är uppkallad efter en före detta amerikansk president.

Added to your cart.