Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

Kalciumkarbonat (CaCO₃)

Kalciumkarbonat (CaCO₃)

Kalksten är ett vanligt förekommande material med ett brett användningsområde.

Kemi

Nyckelord

kalciumkarbonat, kalksten, marmor, kalcit, kalkavlagringar, jonisk förening, joniska gitter, katjon, anjon, formel, sten, sedimentära bergarter, Karst regionen, stalaktit, förening, Oorganisk kemi, kemi

Relaterade objekt

Karbonatjon (CO₃²⁻)

En sammansatt jon som framställs från kolsyra genom att protoner frigörs.

Pärla

Vissa musslor producerar pärlor, det sker som en bieffekt av deras skyddsmekanism mot parasiter och främmande partiklar. Pärlor används för att göra smycken.

Bensoesyra (C₆H₅COOH)

Den enklaste aromatiska karboxylsyran.

Kalciumatomens elektronkonfiguration

Denna animation visar kalciumatomens elektronkonfiguration.

Koldioxid (CO₂) (gymnasienivå)

Färglös, luktfri gas som är tyngre än luft. Nödvändig för växters fotosyntes.

Kolmonoxid (CO) (gymnasienivå)

Färglös, luktfri gas som är mycket giftig för människor och djur i hög koncentration.

Kolsyra (H₂CO₃)

Färglös, luktfri vätska som framställs genom att lösa koldioxid i vatten.

Kovalenta bindningar i bensenmolekyler

I bensen finns sigma-bindningar samt delokaliserade pi-bindningar mellan kolatomer.

Added to your cart.