Kalciumatomens elektronkonfiguration

Denna animation visar kalciumatomens elektronkonfiguration.

Relaterat extramaterial

Fasövergångar

En fasövergång är omvandlingen av ett ämne från ett tillstånd till ett annat.

What do mixtures consist of?

This lesson presents different types of mixtures and how the substances in the mixtures...

Exoterm reaktion

Vid upphettning reagerar pulveriserat svavel med pulveriserad zink varvid värme frigörs.

Molekyler - övningsuppgift VII (Organiska kväveföreningar)

Övningsuppgifter kring gruppering och struktur av organiska kväveföreningar.

Viskositeten hos vätskor

Har du någonsin funderat på varför honung rinner trögare från skeden än vatten?

Eldigt apelsinskal

När den eteriska oljan från skalet vidrör ljuslågan och börjar brinna skapas en eldboll.

Smältning och frysning

Under frysning bildas vätebindningar mellan vattenmolekyler vilka resulterar i en...

Added to your cart.