Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Jordens struktur (gymnasienivå)

Jordens struktur (gymnasienivå)

Jorden kan delas in i flera sfäriska lager.

Geografi

Nyckelord

Jord, struktur av jorden, geosfären, atmosfär, biosfären, hydrosfären, litosfär, avsnitt av jorden, Exosphere, thermospheren, mesosphere, stratosfären, troposfären, bark, mantel, pedosfären, astenosfären, kärna, planeten, flora och fauna, kontinentalplattan, oceanisk skorpa, aurora, meteor, ozonlager, kontinent, ocean, geotermiska gradienten, geografi, _javasolt

Relaterade objekt

Frågor

 • När bildades jorden?
 • Efter vilken egenskap arrangerades de olika ämnena i jordens sfäriska lager?
 • Vad var orsakerna till att de olika ämnena arrangerades i jordens sfäriska lager?
 • Vilka är de yttre sfäriska lagren?
 • Vilka är de inre sfäriska lagren?
 • Är hydrosfären ett sammanhängande lager?
 • Vad betyder "geotermisk gradient"?
 • Hur stor är jordens genomsnittliga geotermiska gradient?
 • Ange temperaturen i exosfären.
 • Hur många distinkta lager kan atmosfären delas i baserat på temperaturförändringar?
 • Vilket lager kan reflektera radiovågor ?
 • Var finns ozonlagret?
 • Var finns atmosfärens kallaste punkt?
 • Vilket sfäriskt lager innehåller majoriteten av atmosfärens massa?
 • Var inträffar de flesta väderfenomen?
 • Vad består litosfären av?
 • Vad är astenosfären?
 • Är det sant att tjockleken på den kontinentala och oceaniska jordskorpan skiljer sig åt?
 • Är det sant att atmosfären sammanhängande täcker även de andra lagren?
 • Är det sant att hydrosfären sammanhängande täcker även de andra lagren?
 • Är det sant att hela manteln är fast?
 • Är det sant att jordens kärna huvudsakligen består av metaller?
 • Är det sant att atmosfärens tunnaste lager är exosfären?
 • Är det sant att meteorer brinner upp i troposfären?
 • Vilken geosfär är det yttersta lagret?
 • Vilken geosfär innehåller allt vatten som i någon form förekommer på jorden?

Scener

Relaterade objekt

Det geografiska koordinatsystemet (gymnasienivå)

Med hjälp av det geografiska koordinatsystemet kan varje plats på jorden anges exakt.

Hur fungerar en dammsugare?

Dammsugaren skapar ett partiellt vakuum och suger in damm med hjälp av den inkommande högtrycksluften.

Hydrotermala öppningar

Hydrotermala öppningar är öppningar i havsbottnen, ur vilka geotermiskt uppvärmt vatten strömmar ut.

Intressanta fakta - Fysisk geografi

I denna animation presenteras några intressanta fakta inom fysisk geografi.

Jordbävning

En jordbävning är ett av de mest förödande naturfenomenen.

Jorden

Jorden är en stenplanet med en fast skorpa och en atmosfär som innehåller syre.

Jordens magnetfält

Jordens magnetiska nord- och sydpoler ligger nära de geografiska nord- och sydpolerna.

Jordens och månens uppkomst

Denna animation visar hur jorden och månen bildades.

Jordens struktur (grundskolenivå)

Jorden kan delas in i flera sfäriska lager.

Jordens topografi

I animationen visas jordens största bergskedjor, slätter, floder, sjöar och öknar.

Jordmånstyper (jordprofiler)

Denna animation visar olika jordmånstyper.

Karta över havsbotten

Gränserna mellan de tektoniska plattorna kan observeras på havsbotten.

Kontinentaldrift på en geologisk tidsskala

Jordens kontinenter har varit, och är fortfarande, i ständig rörelse.

Luftförorening

Animationen visar de främsta källorna till luftförorening: jordbruket, industrin och städerna.

Mars

Forskare söker efter spår av vatten och liv på Mars.

Merkurius

Merkurius är den innersta och minsta planeten i solsystemet.

Ozonskiktet

Ozonskiktet filtrerar solens skadliga UV-strålning, därför är det absolut nödvändigt för livet på jorden.

Planeter, storlekar

De inre planeterna i solsystemet är jordlika planeter medan de yttre planeterna är gasjättar.

Satellitnavigering, GPS

Det globala positioneringssystemet, GPS, består av 24 satelliter men bara fyra av dessa måste vara synliga för positionering.

Solen

Solens diameter är ungefär 109 gånger större än jordens. Dess massa består till största delen av väte.

Solsystemet; planeternas banor

De åtta planeterna i vårt solsystem rör sig i elliptiska banor.

Tektoniska plattor

Tektoniska plattor kan röra sig i förhållande till varandra.

Typer av satelliter

Satelliter som kretsar runt jorden kan användas för civila eller militära ändamål.

Tromber

Kortlivade men extremt kraftiga tromber kan orsaka stor skada.

Uppdraget Dawn

Genom att studera Ceres och Vesta kommer vi att kunna lära oss mer om solsystemets tidiga historia och hur stenplaneter bildas.

Växthuseffekten

Mänsklig aktivitet ökar växthuseffekten vilket leder till global uppvärmning.

Veckning (fortsättningsnivå)

Laterala tryckkrafter orsakar veckning av bergarter. På detta sätt bildas veckberg.

Venus

Venus är den andra planeten från solen och det ljusaste objektet på natthimlen (efter månen).

Added to your cart.