Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Jordens struktur (grundskolenivå)

Jordens struktur (grundskolenivå)

Jorden kan delas in i flera sfäriska lager.

Geografi

Nyckelord

Jord, struktur av jorden, geosfären, atmosfär, hydrosfären, litosfär, biosfären, flora och fauna, pedosfären, bark, mantel, kärna, avsnitt av jorden, aurora, meteor, ozonlager, kontinent, ocean, planeten, geografi

Relaterade objekt

Scener

Sfärisk uppbyggnad

 • atmosfären
 • atmosfären 0 km – 1 000 km
 • biosfären
 • nedre atmosfären 0 km – 12 km
 • hydrosfären
 • pedosfären
 • jordskorpan
 • kontinental- skorpa
 • djuphavsgrav
 • mittoceanisk rygg
 • oceanisk skorpa
 • inre manteln
 • yttre manteln
 • (30–2 900 km)
 • manteln
 • kärna
 • manteln
 • (2 900–6 371 km)

Det är inte bara vår planets yta som är rund. Eftersom den roterar kring sin axel, består jorden av sfäriska lager, vart och ett med olika egenskaper. De yttre skalen täcker ytan, under dessa hittar vi de inre skalen.

Definitioner:

Atmosfären: det yttersta lagret bestående av gaser som omger jorden. Den sluter tätt kring jordens alla lager.

Pedosfären: det yttersta, icke-sammanhängande lagret av jordskorpan. Detta mjuka och bördiga lager förser växter med vatten och näringsämnen.

Hydrosfären: ett icke-sammanhängande lager som innehåller allt vatten som i någon form förekommer på jorden såsom mark- och grundvatten, vattendrag, floder, sjöar, hav samt vatten bundet i atmosfären.

Biosfären: en massa innehållande alla levande varelser inom litosfären, nedre atmosfären och hydrosfären.

Jordskorpan: jordens yttersta inre skal har den minsta massan och en fast struktur.

Manteln: ett tjockt lager bergarter mellan jordskorpan och kärnan som sträcker sig till 2 900 km djup. Den yttre manteln är fast med ett skikt delvis smält och plastisk bergart undertill (astenosfären) medan den inre manteln är helt och hållet fast.

Kärnan: jordens innersta, mycket varma och täta lager. Den består av järn och nickel.

Jorden i genomskärning

 • Atmosfären
 • 1 000 °C
 • 690 km
 • 1 000 km
 • jonosfären
 • polarsken
 • meteorer
 • 500 km
 • 100 km
 • 80 km
 • 80 km
 • 50 km
 • 12 km
 • kontinent
 • ocean
 • biosfären
 • jordskorpan
 • 30-60 km
 • 30-60 km
 • 2 900 km
 • manteln
 • 2 900 km
 • 6 371 km
 • kärna
 • atmosfären
 • 50 km
 • 12 km
 • ozonlager

Tvärsnitt

 • jonosfären
 • polarsken
 • meteorer
 • 500 km
 • 100 km
 • 80 km
 • 80 km
 • 50 km
 • 12 km
 • kontinent
 • ocean
 • biosfären
 • jordskorpan
 • 30-60 km
 • 30-60 km
 • 2 900 km
 • manteln
 • 2 900 km
 • 6 371 km
 • atmosfären
 • litosfären
 • manteln
 • kärna
 • atmosfären
 • 50 km
 • 12 km
 • ozonlager

Animation

 • atmosfären
 • atmosfären 0 km – 1 000 km
 • biosfären
 • nedre atmosfären 0 km – 12 km
 • hydrosfären
 • pedosfären
 • jordskorpan
 • kontinental- skorpa
 • djuphavsgrav
 • mittoceanisk rygg
 • oceanisk skorpa
 • inre manteln
 • yttre manteln
 • (30–2 900 km)
 • manteln
 • Atmosfären
 • 1 000 °C
 • 690 km
 • 1 000 km
 • 800–1 000 °C
 • jonosfären
 • polarsken
 • meteorer
 • 500 km
 • 400 km
 • 300 km
 • 200 km
 • 100 km
 • 80 km
 • 80 km
 • 50 km
 • 12 km
 • –100 °C
 • ozonlager
 • Övre atmosfären
 • Mellan- atmosfären
 • Nedre atmosfären
 • 100 km
 • 80 km
 • 50 km
 • 12 km
 • +10 °C
 • –50 °C
 • ozonlager
 • Övre atmosfären
 • Mellan- atmosfären
 • Nedre atmosfären
 • 80 km
 • 50 km
 • 12 km
 • –50 °C
 • ozonlager
 • övre atmosfären
 • mellan- atmosfären
 • nedre atmosfären
 • kontinent
 • ocean
 • biosfären
 • jordskorpan
 • 30-60 km
 • 700 km
 • yttre manteln
 • 30-60 km
 • 700 km
 • plastisk
 • fast
 • inre manteln
 • 30-60 km
 • 700 km
 • fast
 • 2 900 km
 • manteln
 • yttre kärna
 • 2 900 km
 • 5 100 km
 • flytande
 • inre kärna
 • 5 100 km
 • 6 371 km
 • fast
 • atmosfären
 • litosfären
 • manteln
 • kärna

Inre struktur

 • litosfären
 • manteln
 • kärna

Berättarröst

Jordens inre struktur är svår att undersöka. Inte ens de djupaste borrningarna når mer än några tiotals kilometer ner i skorpan, ett skrap på ytan av jordens totala radie på 6 371 km. För 4,6 miljarder år sedan då jorden bildades var den fortfarande en het planet. På grund av successiv nedkylning och rotation separerades gas, vätska och fast materia och anordnades i sfäriska lager, det vill säga i geosfärer, efter densitet.

Dessa lager kan delas in i yttre och inre lager. Till det yttre lagret hör atmosfären, biosfären och hydrosfären medan skorpan, manteln och kärnan hör till det inre lagret.

Atmosfären är det yttersta lagret. Det består av gaser och är det lättaste lagret. Atmosfären har ingen definitiv övre gräns utan den övergår gradvis i den interplanetära rymden på en höjd av några tiotusentals kilometer. Det översta skiktet i atmosfären är det hetaste med en temperatur på cirka 1 000 °C. Mellanskiktet är det kallaste med ca -100 °C. Ozonlagret är beläget högst upp i den lägre atmosfären.

Det yttersta av de tre inre lagren är skorpan. Sammansättningen av kontinentalskorpan är mer varierad och tjockare än den av den oceaniska skorpan. Dess övre skikt är rikt på silikater, medan dess undre skikt består av bergarter med högre densitet och som är rika på metaller.

Manteln är uppdelad i två delar: den yttre och den inre manteln. Den yttre manteln sträcker sig till ett djup av ca 700 km. Dess yttre del tillsammans med jordskorpan bildar jordens fasta litosfär. Den undre delen av den yttre manteln är astenosfären som är mjuk i strukturen. Den inre manteln är däremot fast och innehåller silikater vars järnhalt ökar med djupet. Manteln sträcker sig till ett djup av ca 2 900 km.

Under manteln finns kärnan som kan delas upp i två delar: en flytande yttre kärna, som består av smälta metaller, och en fast inre kärna, som består av järn och nickel.

Relaterade objekt

Det geografiska koordinatsystemet (gymnasienivå)

Med hjälp av det geografiska koordinatsystemet kan varje plats på jorden anges exakt.

Jorden

Jorden är en stenplanet med en fast skorpa och en atmosfär som innehåller syre.

Jordens magnetfält

Jordens magnetiska nord- och sydpoler ligger nära de geografiska nord- och sydpolerna.

Jordens och månens uppkomst

Denna animation visar hur jorden och månen bildades.

Jordens struktur (gymnasienivå)

Jorden kan delas in i flera sfäriska lager.

Karta över havsbotten

Gränserna mellan de tektoniska plattorna kan observeras på havsbotten.

Tektoniska plattor

Tektoniska plattor kan röra sig i förhållande till varandra.

Added to your cart.