Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Jordbävning

Jordbävning

En jordbävning är ett av de mest förödande naturfenomenen.

Geografi

Nyckelord

Jordbävning, plattektonik, seismograf, epicenter, hypocentrum, jordskorpa, tektoniska plattan, jordbävningssäkra konstruktion, vulkanisk aktivitet, våg, Tsunami, naturgeografi, geografi

Relaterade objekt

Frågor

 • Var på jorden inträffar jordbävningar oftast?
 • Längs vilken typ av plattgränser inträffar de mest kraftfulla jordbävningarna?
 • Vilket påstående stämmer INTE in på jordbävningar?
 • Jordbävningar med grunt djup har ett fokus djup på mindre än ...
 • Vad är en jordbävnings epicentrum?
 • Vad är en jordbävnings hypocentrum?
 • Vad är en jordbävnings fokus djup?
 • Den energi som frigörs under en jordbävning sprider sig i form av ...
 • Vilken av dessa vågor är ingen volymvåg?
 • Vilken av dessa vågor är ingen ytvåg?
 • Vad är en seismograf?
 • Vilken av dessa aspekter är INTE avgörande vid jordbävningssäkra byggnader?
 • Vilket byggmaterial gör en byggnad mer jordbävningssäker?
 • Är det sant att endast ett litet antal jordbävningar inträffar längs plattgränser?
 • Är det sant att jordbävningar med grunt djup oftast inträffar längs divergerande plattgränser?
 • Är det sant att det är möjligt att bestämma intensiteten på ett huvudskalv baserat på förskalvet?
 • Är det sant att P-vågor är de första som detekteras av instrument?
 • Är det sant att volymvågor orsakar störst skada på jordens yta?
 • Är det sant att Richterskalan bygger på instrumentella mätningar?
 • Är det sant att Mercalliskalan visar omfattningen av de skador som orsakats av jordbävningar?

Scener

Relaterade objekt

Tektoniska plattor

Tektoniska plattor kan röra sig i förhållande till varandra.

Tsunami

Tsunamivågor är mycket höga vågor med en enorm destruktiv kraft.

Vulkanisk aktivitet

Denna animation visar olika typer av vulkanutbrott.

Dopplereffekt

Det är ett välkänt fenomen att ett ljud som närmar sig observatören är högre än ett ljud som avlägsnar sig.

Gejser

En gejser är en källa som kastar upp en fontän av hett vatten och vattenånga.

Hetfläckar

Hetfläckarna är ställen där magma ofta strömmar upp ur jordskorpan och orsakar vulkanisk aktivitet.

Hydrotermala öppningar

Hydrotermala öppningar är öppningar i havsbottnen, ur vilka geotermiskt uppvärmt vatten strömmar ut.

Jordens struktur (gymnasienivå)

Jorden kan delas in i flera sfäriska lager.

Jordens topografi

I animationen visas jordens största bergskedjor, slätter, floder, sjöar och öknar.

Karta över havsbotten

Gränserna mellan de tektoniska plattorna kan observeras på havsbotten.

Ljudvågors egenskaper

Denna animation demonstrerar vågors viktigaste egenskaper genom ljudvågor.

Stratovulkaners uppkomst och uppbyggnad

Stratovulkaner är uppbyggda av lava, vulkanisk aska och andra utbrottsprodukter.

Typer av vågor

Vågor spelar en viktig roll i våra liv.

Tromber

Kortlivade men extremt kraftiga tromber kan orsaka stor skada.

Veckning (fortsättningsnivå)

Laterala tryckkrafter orsakar veckning av bergarter. På detta sätt bildas veckberg.

Förkastning (gymnasienivå)

Vertikala krafter kan bryta upp bergartslagret till förkastningsblock som sedan rör sig vertikalt längs brottytan.

Jorden

Jorden är en stenplanet med en fast skorpa och en atmosfär som innehåller syre.

Kontinentaldrift på en geologisk tidsskala

Jordens kontinenter har varit, och är fortfarande, i ständig rörelse.

Veckning (avancerad nivå)

Laterala tryckkrafter orsakar veckning av bergarter. På detta sätt bildas veckberg.

Added to your cart.