Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Järnmetallurgi (gymnasienivå)

Järnmetallurgi (gymnasienivå)

Råjärn framställs av järnmalm i järnsmältverk.

Geografi

Nyckelord

Järnproduktion, järnhanteringen, järn smältning, tung industri, stålproduktion, järn smältverk, järnmalm, råjärn, kalksten, koks, slagg, kol, järnmalmsbrytningen, elektrisk ström, kolgruva, kraftverk, maskintillverkning, mina, vals, industrin, geografi

Relaterade objekt

Aluminiumsmältverk

I aluminiumsmältverk framställs aluminium av aluminiumoxid genom smältelektrolys.

Cementproduktion

Den här animationen visar de olika stegen vid tillverkningen av cement.

Järnmetallurgi (grundskolenivå)

Råjärn framställs av järnmalm i järnsmältverk.

Medeltida smedja

Smedyrket, som var ett av de första yrkena i världen, fick en ännu viktigare roll under medeltiden.

Oljeraffinaderi

Bland de produkter som utvinns genom oljeraffinering hittar vi bland annat dieselolja, bensin och smörjmedel.

Guldgrävning (1800-talet)

Guldrushen i Kalifornien började 1848, nära San Francisco.

Från stenåldern till järnåldern

Denna animation visar yxans utveckling genom arkeologiska perioder.

Hexagonalt metallgitter

Metaller som bildar hexagonala metallgitter är stela och svåra att bearbeta.

Metaller

Metallatomer sitter ordnade i en kristallstruktur.

Rymdcentrerat kubiskt gitter

Den minst tätpackade gitterstrukturen.

Ytcentrerat kubiskt metallgitter

Det ytcentrerade kubiska metallgittret tillåter den tätaste sammanfogningen av metallatomer.

Added to your cart.