Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Jämförelse av enhjärtbladiga och tvåhjärtbladiga växter

Jämförelse av enhjärtbladiga och tvåhjärtbladiga växter

Blomväxter kan delas in i två grupper: enhjärtbladiga och tvåhjärtbladiga.

Biologi

Nyckelord

monokot, tvåhjärtbladig växt, tulip, strandlysing, parallell veined blad, fjädernervigt blad, fibröst rotsystem, pålrotsystem, angiosperm, blomma, stammen, ståndare, kronblad, hylleblad, foderblad, tandrot, blad, växtorgan, pistill, kärlknippe, kambium, ytved, floem, hjärtblad, hylle, växt, biologi

Relaterade objekt

Frågor

 • Morötter är ...
 • Vete är ...
 • Enhjärtbladiga blommor saknar ...
 • Bladen på tvåhjärtbladiga växter saknar ...
 • Bladen på enhjärtbladiga växter saknar ...
 • Kornvallmo är ...
 • Majs är ...
 • Eken är ...
 • Enhjärtbladiga växter har oftast ...
 • Enhjärtbladiga växter har oftast ...
 • Tvåhjärtbladiga blommor saknar ...
 • Tvåhjärtbladiga växter har oftast ...
 • Tvåhjärtbladiga växter har oftast ...
 • Tvåhjärtbladiga växter har oftast ...
 • Är det sant att bladen på enhjärtbladiga växter har sidonerver?
 • Är det sant att tvåhjärtbladiga växter har fjädernerviga blad?
 • Är det sant att tvåhjärtbladiga växter har kärlknippena spridda i sina stammar?
 • Är det sant att enhjärtbladiga växter har kärlknippena spridda i sina stammar?
 • Är det sant att enhjärtbladiga växter har parallellnerviga blad?
 • Är det sant att bladen på enhjärtbladiga växter har huvudnerver?
 • Är det sant att bladen på tvåhjärtbladiga växter inte har huvudnerver?
 • Är det sant att bladen på tvåhjärtbladiga växter inte har sidonerver?
 • Är det sant att tvåhjärtbladiga växter oftast har 6 kronblad?
 • Är det sant att tvåhjärtbladiga växter oftast har 5 hylleblad?
 • Är det sant att enhjärtbladiga växter vanligen har 6 hylleblad?
 • Är det sant att enhjärtbladiga växter ofta har 6 kronblad?

Scener

Växter

 • parallellnervigt blad
 • fjädernervigt blad
 • fibröst rotsystem
 • pålrotsystem
 • enhjärtbladig växt
 • (Trädgårdstulpan)
 • tvåhjärtbladig växt
 • (Skogslysing)

Blommor

 • pistill
 • ståndare
 • hylleblad
 • kronblad
 • foderblad

Stammen i tvärsnitt

 • grundvävnad
 • kärlknippe

Kärlknippe

 • xylem - Denna vävnad leder vatten och upplösta mineraler från rötterna till växtens övriga delar.
 • floem - Floemet transporterar organiskt material från bladen till växtens övriga delar.
 • kambium - Det är ett meristem (en samling av celler där celldelning sker) ansvarigt för stammens förtjockning. Det producerar xylemets och floemets celler.

Animation

 • parallellnervigt blad
 • fjädernervigt blad
 • fibröst rotsystem
 • pålrotsystem
 • enhjärtbladig växt
 • (Trädgårdstulpan)
 • tvåhjärtbladig växt
 • (Skogslysing)
 • pistill
 • ståndare
 • hylleblad
 • kronblad
 • foderblad
 • grundvävnad
 • kärlknippe
 • xylem - Denna vävnad leder vatten och upplösta mineraler från rötterna till växtens övriga delar.
 • floem - Floemet transporterar organiskt material från bladen till växtens övriga delar.
 • kambium - Det är ett meristem (en samling av celler där celldelning sker) ansvarigt för stammens förtjockning. Det producerar xylemets och floemets celler.

Berättarröst

Blomväxter är grupperade efter antalet hjärtblad. Man skiljer mellan enhjärtbladiga och tvåhjärtbladiga växter.

Tvåhjärtbladiga växter har oftast ett pålrotsystem, bestående av en huvudrot med sidorötter. Enhjärtbladiga växter har ett fibröst rotsystem.

Oftast är det enklaste sättet att skilja mellan enhjärtbladiga och tvåhjärtbladiga växter att jämföra deras blad. Tvåhjärtbladiga växter har fjädernerviga blad med sidonerver som förgrenar sig från en större nerv (medelnerven). Bladen är fästa vid stammen genom bladskaftet. De flesta enhjärtbladiga växter har istället parallellnerviga blad där bladbasen omsluter stammen.

Stammen hos tvåhjärtbladiga växter förgrenar sig ofta, medan enhjärtbladiga växter normalt inte förgrenar sig.

Det finns också skillnader i blommornas struktur mellan de enhjärtbladiga och de tvåhjärtbladiga blomväxterna. Hos blommor på tvåhjärtbladiga växter är blomhyllet skildkönat och består av kronblad och foderblad. Blommorna är femtaligt radiärsymmetriska, vilket innebär att antalet beståndsdelar kan delas med fem. Blomman hos skogslysingen består till exempel av fem foderblad, fem kronblad och fem ståndare. På de enhjärtbladiga växternas blommor däremot, är blomhyllet enkönat och består av hylleblad. Blommorna är tretaligt radiärsymmetriska, med andra ord kan antalet hylleblad divideras med tre. Tulpanblommor består av sex hylleblad och sex ståndare.

På örtartade, tvåhjärtbladiga växter är kärlknippena anordnade i en ring, medan de på enhjärtbladiga växter är utspridda i stammen. I kärlknippet ansvarar xylemet för transporten av vatten och näringsämnen, medan floemet transporterar organiska ämnen. Kärlknippena hos örtartade, tvåhjärtbladiga växter innehåller ett kambiumskikt mellan floemet och xylemet, som ansvarar för stammens tillväxt. Kärlknippena hos enhjärtbladiga växter saknar vanligtvis kambium, vilket gör att växtens stam inte kan förtjockas ytterligare.

De tvåhjärtbladiga växterna uppstod i ett tidigare stadie av evolutionen. Omkring 200 tusen kända örtartade och vedartade växter tillhör denna grupp och omkring 60 tusen växter tillhör gruppen enhjärtbladiga växter.

Relaterade objekt

Frön och groning

Tvåhjärtbladiga växter har två hjärtblad medan enhjärtbladiga växter bara har ett.

Hästkastanj

Denna animation visar hur hästkastanjen förändras med årstiderna.

Jämförelse mellan äkta frukter och skenfrukter

Fruktväggen hos äkta frukter utvecklas från fruktämnet, medan fruktväggen hos skenfrukter utvecklas från blommans andra delar.

Majs

En av de viktigaste enhjärtbladiga grödorna.

Vårens lökväxter

Denna animation visar tulpanens, påskliljans och snödroppens uppbyggnad.

Vass och kaveldun

Kosmopolitiska enhjärtbladiga växter som lever i vatten.

Vegetativa växtorgan

Dessa organ är avgörande för växters överlevnad och utveckling.

Ätbara potatisväxter

Många av de viktigaste livsmedelsgrödorna vi konsumerar hör till potatisväxtfamiljen.

Bladets uppbyggnad

Denna animation visar de vanligaste typerna av växtblad och skillnaderna mellan bladen hos enhjärtbladiga och tvåhjärtbladiga växter.

Blommor hos gömfröväxter

Animationen visar de typer av blommor som förekommer hos gömfröväxter.

Sädesslag

Sädesslag är gräsväxter som odlas på grund av de ätbara fröna.

Äppelträd

Äpplet är en av världens populäraste frukter.

Blomma

Med hjälp av animationen kan vi lära oss om blommans uppbyggnad.

Klorofyll

Klorofyll är ett grönt pigment som finns i växter, det absorberar ljusenergi och spelar därmed en avgörande roll i fotosyntesen.

Nisch

Inom ekologin beskriver termen nisch en arts eller en populations omvärldsrelation.

Ek

Denna animation visar hur träd förändras genom årstiderna, ett ekträd får stå som exempel.

Fotosyntes

Växter kan omvandla oorganiska ämnen (koldioxid och vatten) till organiska ämnen (sockerarter).

Mammutträd

Mammutträden är världens största och tyngsta levande organismer.

Mossors och ormbunkars livscykel

Denna animation jämför mossors och ormbunkars livscykel och hjälper oss att bättre förstå växternas allmänna livscykel.

Pollen

Pollen är växternas ena befruktningsorgan, det befruktar växters ägg. Pollenkornen förekommer i en mängd olika former och storlekar, och är artspecifika.

Svampar

Svamparnas fruktkropp består av hyfer (svamptrådar) bildade av svampsporer.

Added to your cart.