Jämförelse av ätliga och giftiga svampar

Vissa svampar är giftiga och kan vara dödliga för människor medan andra är ätliga och används i stor utsträckning vid matlagning.

Relaterat extramaterial

Ek

Denna animation visar hur träd förändras genom årstiderna, ett ekträd får stå som exempel.

Fikonträd

Lär dig mer om fikonträdet och dess extraordinära frukt och ta reda på dess medicinska verkan.

Kamomill

Kamomill är en av de mest kända och mest använda örter vi har. Infusion av kamomill renar inte...

Klöver

Tack vare dess höga näringsvärde är klöver en utmärkt foderväxt. Fyrklöver är en riktig raritet...

Vegetationsskikt

Skikten kan variera mellan olika skogstyper.

Ätbara potatisväxter

Många av de viktigaste livsmedelsgrödorna vi konsumerar hör till potatisväxtfamiljen.

Vegetativa växtorgan

Dessa organ är avgörande för växters överlevnad och utveckling.

Snödroppe

En av vårens första budbärare. Den är fridlyst i många länder.

Added to your cart.