Jämförelse av ätliga och giftiga svampar

Vissa svampar är giftiga och kan vara dödliga för människor, medan andra är ätliga och används i stor utsträckning vid matlagning.

Relaterat extramaterial

Ramslök

I denna video kan du lära dig mer om ramslök, en sällsynt växtart med liknande medicinska...

Vegetationsskikt

Skikten kan variera mellan olika skogstyper.

Tallväxter i närbild

Det finns cirka 220 arter i familjen Tallväxter. Låt oss ta en titt på några av dem.

Nisch

Inom ekologin beskriver termen nisch en arts eller en populations omvärldsrelation.

Jämförelse av äkta frukter och skenfrukter

Fruktväggen hos äkta frukter utvecklas från pistillen, medan fruktväggen hos skenfrukter...

Bladmossor

Mossor är landväxter, men de flesta föredrar fuktiga miljöer.

Ätbara potatisväxter

Många av de viktigaste livsmedelsgrödorna vi konsumerar hör till potatisväxtfamiljen.

Hästkastanj

I parker och på lekplatser är hästkastanjer en syn att skåda.Trädet härstammar från sydöstra...

Added to your cart.