Jämförelse av ätliga och giftiga svampar

Vissa svampar är giftiga och kan vara dödliga för människor medan andra är ätliga och används i stor utsträckning vid matlagning.

Relaterat extramaterial

Frön och groning

Tvåhjärtbladiga växter har två hjärtblad medan enhjärtbladiga växter bara har ett.

Do plants move?

Plants also move. Although they do not have muscles, they can change the position of...

Löktrav

En växtart som är utbredd i Europa och Nordamerika. Där arten har introducerats, såsom i USA, är...

Kvitten

En växt som härstammar från Kaukasus och som odlas för sin aromatiska frukt.

Tall

Tallen är ett av de mest utbredda träden inom tallsläktet och den är hemmahörande i Eurasien.

Svampar

Svamparnas fruktkropp består av hyfer (svamptrådar) bildade av svampsporer.

Nisch

Inom ekologin beskriver termen nisch en arts eller en populations omvärldsrelation.

Rabarber

Denna växt är en art i familjen slideväxter och härstammar från Asien. Dess namn betyder "den...

Added to your cart.