Jamehmoskén (Esfahan, 1400-talet)

De arkitektoniska lösningarna och ornamentiken gör att denna moské rankas som ett av de största mästerverken inom islamisk konst.

Relaterat extramaterial

Vikingabosättning (900-talet)

Typiska vikingabosättningar fanns inte bara i Skandinavien utan anlades också i mer...

Towern

Denna medeltida borgs spännande historia sträcker sig över nästan tusen år.

Fyrkantigt, gotiskt slott (Gyula, Ungern)

Ett tegelstensslott i sydöstra Ungern, vars äldsta delar troligen byggdes i slutet av...

Bosättning av Nordamerikas urbefolkning (Kråknationen)

Kråkindianer är en nordamerikansk urbefolkning vars bosättningsområden låg vid...

Medeltida bebodd bro (London Bridge, 1500-talet)

Under Tudoreran byggdes cirka 200 byggnader på bron över Themsen.

Borgunds stavkyrka (1200-talet)

Träkyrkan byggdes någon gång mellan 1100- och 1200-talet och är den bäst bevarade...

Den katolska kyrkans uppgång

Under medeltiden hade den katolska kyrkan enorm makt inte bara över det religiösa livet, utan...

Tresäde

I denna video visas varför tresäde är mer fördelaktig än tvåsäde.

Added to your cart.