Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Isberg

Isberg är block av fruset färskvatten, som flyter i haven.

Geografi

Nyckelord

isberg, inlandsis, is, Titanic, sea current, vattenmolekyl, smältning, glaciär, frysning, calving, Antarktis, Polcirkeln, Global uppvärmning, klimatförändring, geografi, natur

Relaterade objekt

Scener

Glaciärer

 • glaciär - En stor ismassa som sakta men konstant rör sig neråt.
 • kalvade isblock

Isberg är isblock som flyter i havet. De består av fruset sötvatten eftersom de är fragment av glaciärer eller isflak, bildade på land. Glaciärer rör sig långsamt mot havet under tusentals år. De rör sig neråt på grund av tyngdkraften och medan de rör sig uppstår sprickor i isen. När de når kusten fortsätter de ut i havet och bildar en hylla, en shelfis.

Ytan och djupet på shelfisen som sträcker sig ut i havet kan variera kraftigt. Linjen där shelfisens bottenyta möter marken är svår att kartlägga exakt, eftersom den huvudsakligen beror på islagrets tjocklek. Shelfisens främre kant kallas isfronten. Som ett resultat av tidvattenkrafterna, havsvågor och strömmar under isen bryts isblock loss från shelfisen där sprickorna finns. Detta fenomen kallas kalvning. De kalvade isblocken kan fragmenteras ytterligare och bilda flera mindre isberg i olika former och storlekar.

Marklinje

 • isberg - Block av sötvattenis som flyter i havet.
 • glaciär - En stor ismassa som sakta men konstant rör sig neråt.
 • shelfis
 • isens flöde - Isen rör sig neråt, mot havet.
 • havsvattnets flöde - Havsvatten som rör sig under ismassan smälter isen underifrån.
 • marklinje
 • havsbotten

Isberg är isblock som flyter i havet. De består av fruset sötvatten eftersom de är fragment av glaciärer eller isflak, bildade på land. Glaciärer rör sig långsamt mot havet under tusentals år. De rör sig neråt på grund av tyngdkraften och medan de rör sig uppstår sprickor i isen. När de når kusten fortsätter de ut i havet och bildar en hylla, en shelfis.

Ytan och djupet på shelfisen som sträcker sig ut i havet kan variera kraftigt. Linjen där shelfisens bottenyta möter marken är svår att kartlägga exakt, eftersom den huvudsakligen beror på islagrets tjocklek. Shelfisens främre kant kallas isfronten. Som ett resultat av tidvattenkrafterna, havsvågor och strömmar under isen bryts isblock loss från shelfisen där sprickorna finns. Detta fenomen kallas kalvning. De kalvade isblocken kan fragmenteras ytterligare och bilda flera mindre isberg i olika former och storlekar.

Typer

 • taffelisberg - Det har en flat ovansida och är fem gånger bredare än det är högt.
 • kilformat isberg - Ett isberg som har en brant sida i ena änden och en flack sida i andra.
 • dry-dock isberg - Ett isberg med en u-formad urgröpning eller kanal i mitten. Urgröpningens botten ligger oftast under havsytan.
 • spirformat isberg - Ett isberg med en eller flera spiror.
 • kupolformat isberg - Ett isberg med en avrundad topp.
 • blockformat isberg - Ett isberg med en flat ovansida och branta sidor.

Isberg har olika former. De klassificeras som taffelisberg, dry-dock isberg samt kupol-, kil-, spir- och blockformade isberg.

Dry-dock isberg har en U-formad urholkning eller kanal i mitten på grund av erosion. Botten av denna urholkning ligger vanligtvis under havsytan vilket gör att det ser ut som två enskilda isberg. Det gör denna typ av isberg speciellt farliga.

Fysik

 • 1/10 - Eftersom sötvattenis har lägre densitet än saltvatten flyter isberget i havet. Endast 10 % av isbergets volym sticker dock upp över havsytan.
 • 9/10 - Ungefär 90 % av isbergets volym finns under havsytan.
 • Isens struktur

Isberg varierar inte bara i form utan även i storlek. De minsta, som kallas growlers, mäter bara några meter i höjd och längd men det finns också gigantiska isberg som mäter hundratals meter i bredd och längd. Isberg runt Antarktis är generellt större i diameter, ca 300-500 m, än isbergen på norra halvklotet som mäter ca 100-300 m i diameter.

Isberg flyter i havsvattnet men endast en tiondel av isbergets massa syns ovan ytan, nittio procent av dess volym finns under havsytan.

Vattenmolekyler är kopplade med vätebindningar. Dessa bindningar bildas mellan väteatomen i en molekyl och ett icke-bindande par, eller ensamt par, av elektroner i en syreatom i den intilliggande vattenmolekylen.

I is, en kristallin form av vatten, deltar alla vattenmolekyler i bildandet av vätebindningar, vilket leder till en ordnad struktur i vilken vattenmolekylerna är belägna relativt långt ifrån varandra. I flytande vatten bildar inte alla vattenmolekyler vätebindningar, och eftersom strukturen är mindre ordnad ligger vattenmolekylerna närmare varandra. Vattenis har därför en relativt låg densitet, lägre än den för flytande vatten. Detta förklarar varför isen flyter på vattnet.

Uppkomst

 • Kanarieströmmen
 • Guineaströmmen
 • Labradorströmmen
 • Golfströmmen
 • Östra Grönlandsströmmen
 • Norra ekvatorialströmmen
 • Södra ekvatorialströmmen
 • Brasilianska strömmen
 • Benguelaströmmen
 • Californiaströmmen
 • Oyashio
 • Kuroshio
 • Kurilströmmen
 • Ekvatoriella motströmmen
 • Humboldtströmmen
 • Somaliströmmen
 • Agulhasströmmen
 • Västvinddriften
 • Västaustraliska strömmen
 • Östaustraliska strömmen
 • Karibiska strömmen
 • Kinesiska strömmen
 • Norska strömmen
 • Antarktiska cirkumpolarströmmen
 • Atlanten
 • Stilla havet
 • Indiska oceanen
 • Norra ishavet

Majoriteten av isbergen finns i vattnen runt Antarktis. Antarktiska cirkumpolarströmmen, även känd som Västvinddriften, för med sig isbergen från väst till öst. Isberg finns dock också på norra halvklotet. Dessa härrör från öar bortom polcirkeln och flyter söderut med Labradorströmmen tills de smälter i varmare vatten. Den genomsnittliga livslängden för ett isberg är ungefär två till tre år.

Konsekvenser av den globala uppvärmningen

 • områden översvämmade av havet

Hastigheten med vilken glaciärer och isflak smälter har accelererat de senaste åren. Orsaken är troligen den globala uppvärmningen, vilken är resultatet av den ökande andelen växthusgaser i atmosfären. Den globala uppvärmningen påverkar människors levnadsvillkor och den globala miljöbalansen negativt. Världshavets nivå beräknas stiga med 10 centimeter under 2000-talet och i längden utgör detta ett hot mot kuststäderna.

Titanic

Animation

 • is
 • vatten
 • is/vatten
 • värmeöverföring
 • värmeminskning
 • smältning
 • frysning

Isberg är isblock som flyter i havet. De består av fruset sötvatten eftersom de är fragment av glaciärer eller isflak, bildade på land. Glaciärer rör sig långsamt mot havet under tusentals år. De rör sig neråt på grund av tyngdkraften och medan de rör sig uppstår sprickor i isen. När de når kusten fortsätter de ut i havet och bildar en hylla, en shelfis.

Ytan och djupet på shelfisen som sträcker sig ut i havet kan variera kraftigt. Linjen där shelfisens bottenyta möter marken är svår att kartlägga exakt, eftersom den huvudsakligen beror på islagrets tjocklek. Shelfisens främre kant kallas isfronten. Som ett resultat av tidvattenkrafterna, havsvågor och strömmar under isen bryts isblock loss från shelfisen där sprickorna finns. Detta fenomen kallas kalvning. De kalvade isblocken kan fragmenteras ytterligare och bilda flera mindre isberg i olika former och storlekar.

Isberg har olika former. De klassificeras som taffelisberg, dry-dock isberg samt kupol-, kil-, spir- och blockformade isberg.

Dry-dock isberg har en U-formad urholkning eller kanal i mitten på grund av erosion. Botten av denna urholkning ligger vanligtvis under havsytan vilket gör att det ser ut som två enskilda isberg. Det gör denna typ av isberg speciellt farliga.

Isberg varierar inte bara i form utan även i storlek. De minsta, som kallas growlers, mäter bara några meter i höjd och längd men det finns också gigantiska isberg som mäter hundratals meter i bredd och längd. Isberg runt Antarktis är generellt större i diameter, ca 300-500 m, än isbergen på norra halvklotet som mäter ca 100-300 m i diameter.

Isberg flyter i havsvattnet men endast en tiondel av isbergets massa syns ovan ytan, nittio procent av dess volym finns under havsytan.

Vattenmolekyler är kopplade med vätebindningar. Dessa bindningar bildas mellan väteatomen i en molekyl och ett icke-bindande par, eller ensamt par, av elektroner i en syreatom i den intilliggande vattenmolekylen.

I is, en kristallin form av vatten, deltar alla vattenmolekyler i bildandet av vätebindningar, vilket leder till en ordnad struktur i vilken vattenmolekylerna är belägna relativt långt ifrån varandra. I flytande vatten bildar inte alla vattenmolekyler vätebindningar, och eftersom strukturen är mindre ordnad ligger vattenmolekylerna närmare varandra. Vattenis har därför en relativt låg densitet, lägre än den för flytande vatten. Detta förklarar varför isen flyter på vattnet.

Majoriteten av isbergen finns i vattnen runt Antarktis. Antarktiska cirkumpolarströmmen, även känd som Västvinddriften, för med sig isbergen från väst till öst. Isberg finns dock också på norra halvklotet. Dessa härrör från öar bortom polcirkeln och flyter söderut med Labradorströmmen tills de smälter i varmare vatten. Den genomsnittliga livslängden för ett isberg är ungefär två till tre år.

Hastigheten med vilken glaciärer och isflak smälter har accelererat de senaste åren. Orsaken är troligen den globala uppvärmningen, vilken är resultatet av den ökande andelen växthusgaser i atmosfären. Den globala uppvärmningen påverkar människors levnadsvillkor och den globala miljöbalansen negativt. Världshavets nivå beräknas stiga med 10 centimeter under 2000-talet och i längden utgör detta ett hot mot kuststäderna.

Berättarröst

Isberg är isblock som flyter i havet. De består av fruset sötvatten eftersom de är fragment av glaciärer eller isflak, bildade på land. Glaciärer rör sig långsamt mot havet under tusentals år. De rör sig neråt på grund av tyngdkraften och medan de rör sig uppstår sprickor i isen. När de når kusten fortsätter de ut i havet och bildar en hylla, en shelfis.

Ytan och djupet på shelfisen som sträcker sig ut i havet kan variera kraftigt. Linjen där shelfisens bottenyta möter marken är svår att kartlägga exakt, eftersom den huvudsakligen beror på islagrets tjocklek. Shelfisens främre kant kallas isfronten. Som ett resultat av tidvattenkrafterna, havsvågor och strömmar under isen bryts isblock loss från shelfisen där sprickorna finns. Detta fenomen kallas kalvning. De kalvade isblocken kan fragmenteras ytterligare och bilda flera mindre isberg i olika former och storlekar.

Isberg har olika former. De klassificeras som taffelisberg, dry-dock isberg samt kupol-, kil-, spir- och blockformade isberg.

Dry-dock isberg har en U-formad urholkning eller kanal i mitten på grund av erosion. Botten av denna urholkning ligger vanligtvis under havsytan vilket gör att det ser ut som två enskilda isberg. Det gör denna typ av isberg speciellt farliga.

Isberg varierar inte bara i form utan även i storlek. De minsta, som kallas growlers, mäter bara några meter i höjd och längd men det finns också gigantiska isberg som mäter hundratals meter i bredd och längd. Isberg runt Antarktis är generellt större i diameter, ca 300-500 m, än isbergen på norra halvklotet som mäter ca 100-300 m i diameter.

Isberg flyter i havsvattnet men endast en tiondel av isbergets massa syns ovan ytan, nittio procent av dess volym finns under havsytan.

Vattenmolekyler är kopplade med vätebindningar. Dessa bindningar bildas mellan väteatomen i en molekyl och ett icke-bindande par, eller ensamt par, av elektroner i en syreatom i den intilliggande vattenmolekylen.

I is, en kristallin form av vatten, deltar alla vattenmolekyler i bildandet av vätebindningar, vilket leder till en ordnad struktur i vilken vattenmolekylerna är belägna relativt långt ifrån varandra. I flytande vatten bildar inte alla vattenmolekyler vätebindningar, och eftersom strukturen är mindre ordnad ligger vattenmolekylerna närmare varandra. Vattenis har därför en relativt låg densitet, lägre än den för flytande vatten. Detta förklarar varför isen flyter på vattnet.

Majoriteten av isbergen finns i vattnen runt Antarktis. Antarktiska cirkumpolarströmmen, även känd som Västvinddriften, för med sig isbergen från väst till öst. Isberg finns dock också på norra halvklotet. Dessa härrör från öar bortom polcirkeln och flyter söderut med Labradorströmmen tills de smälter i varmare vatten. Den genomsnittliga livslängden för ett isberg är ungefär två till tre år.

Hastigheten med vilken glaciärer och isflak smälter har accelererat de senaste åren. Orsaken är troligen den globala uppvärmningen, vilken är resultatet av den ökande andelen växthusgaser i atmosfären. Den globala uppvärmningen påverkar människors levnadsvillkor och den globala miljöbalansen negativt. Världshavets nivå beräknas stiga med 10 centimeter under 2000-talet och i längden utgör detta ett hot mot kuststäderna.

Relaterade objekt

Fascinerande atmosfäriska fenomen

Man kan ofta observera spektakulära atmosfäriska fenomen. Låt oss se hur några av dessa bildas.

Tidvatten

Variationer i havsvattnets nivå som orsakas av månens gravitationskraft.

Sol- och månförmörkelse

Man kan observera ganska intressanta astronomiska fenomen när jorden, solen och månen ligger på rad.

Ozonskiktet

Ozonskiktet filtrerar solens skadliga UV-strålning, därför är det absolut nödvändigt för...

Vintergatan

Vår galax har en diameter på ca 100 000 ljusår. Den innehåller mer än 100 miljarder...

Plattektonik

Plattektonik är en geologisk teori som behandlar förflyttningen av jordens kontinenter.

Molnbildning, olika typer av moln

Avdunstande ytvatten bildar moln i olika former från vilka vatten faller tillbaka till...

Kontinentaldrift

Förr i tiden försökte ett antal geologer förklara varför kontinenternas kustlinjer verkar passa...

Added to your cart.