Isberg

Isberg är block av fruset färskvatten, som flyter i haven.

Relaterat extramaterial

Växthuseffekten

Mänsklig aktivitet ökar växthuseffekten vilket leder till global uppvärmning.

Tidvatten

Variationer i havsvattnets nivå som orsakas av månens gravitationskraft.

Lössjord

Det är en sedimentär jordart som består av lös vindavsatt avlagring.

Medelhavsklimat

Det kännetecknas av torra, varma somrar och milda vintrar.

Syrets kretslopp

Kretsloppet beskriver syrets rörelser inom dess tre huvudsakliga reservoarer.

Blixt

En blixt är en kortvarig elektrostatisk urladdning som åtföljs av ett skarpt eller...

Hur formar haven jordens yta?

Havsvattnet, som en yttre kraft, spelar en viktig roll i utformningen av kustlinjerna.

Nedisning

Den senaste istiden slutade för cirka 13 000 år sedan.

Added to your cart.