Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Intressanta fakta - Astronomi

Intressanta fakta - Astronomi

I denna animation presenteras några intressanta fakta kring astronomi.

Geografi

Nyckelord

astronomi, Solsystem, rymdforskning, Måne, Sol, Jord, Jupiter, Saturnus, Jupiters måne, Pluto, Omloppshastighet, Omloppsperiod, förhållande, planeten, dvärgplanet, omloppstid runt solen, geografi

Relaterade objekt

Frågor

 • Hur många gånger större är solens diameter jämfört med jordens?
 • Ange jordens diameter.
 • Ange solens diameter.
 • Vad är medelavståndet mellan jorden och månen?
 • Hur stor är diametern på månens omloppsbana jämfört med solens diameter?
 • Vad är jordens genomsnittliga omloppshastighet?
 • Ange Jupiters diameter.
 • Vad är den Stora röda fläcken?
 • Till vilken planet hör månen Europa?
 • Vilken är den största planeten i vårt solsystem?
 • Vilken planet har en lägre densitet än vatten?
 • Ange Plutos diameter.
 • Hur stor är Plutos diameter jämfört med jordens?
 • Är det sant att solens diameter är tio gånger större än jordens?
 • Är det sant att diametern på månens omloppsbana är större än diametern på solen?
 • Är det sant att Jordens genomsnittliga omloppshastighet är hundra gånger högre än ett jetplans maxhastighet?
 • Är det sant att förhållandet mellan Jupiters och jordens volym är 1:100?
 • Är det sant att jorden skulle få plats i Jupiters Stora röda fläck?
 • Är det sant att Europa är planeten Venus måne?
 • Är det sant att det finns mer vatten på Europa än på jorden?
 • Är det sant att Saturnus är planeten med lägst medeldensitet i solsystemet?
 • Är det sant att Plutos diameter är mindre än avståndet mellan Australiens östligaste och västligaste punkt?

Scener

Solen och månens bana runt jorden

 • Solen - Dess diameter är 1 392 000 km vilket är 109 gånger jordens diameter.
 • Jorden - Dess diameter är 12 756 km.
 • Månen - Dess diameter är 3475 km.
 • Månens omloppsbana - Medelavståndet mellan månen och jorden är 384 000 km. För närvarande är detta den mest avlägsna punkten från jorden som någonsin nåtts av människor.
 • Mänsklighetens gränser - Månens omloppsbana är den mest avlägsna punkten från jorden som någonsin nåtts av människor.

Jorden är den tredje planeten från solen och solsystemets femte största planet med en diameter på 12 756 km.

Jordens enda naturliga satellit är månen som ligger 363 104 km bort från jorden vid perigeum (när månen befinner sig närmast jorden) och 405 696 km vid apogeum (när månen befinner sig längst från jorden). Dess omloppstid är 27,3 dygn. Månen rör sig långsamt bort från jorden med ca fyra cm varje år.

Solen har en diameter på 1 392 000 km vilket är cirka 109 gånger större än jordens. För att demonstrera solens imponerande storlek kan vi jämföra den med månens bana runt jorden. Den genomsnittliga diametern på månens bana runt jorden är 768 000 km. Detta är bara 55 procent av solens diameter. Teoretiskt sett, om man placerar jorden i mitten av solen, skulle månens apogeum inte ens nå 60 procent av solens radie.

Jordens omloppshastighet

 • Jorden
 • jordens omloppsbana - Jordens genomsnittliga omloppshastighet är 29,8 km/s, det vill säga 107 280 km/h.
 • jetplan - Dess hastighet är ca 1 000 km/h.
 • Jorden som rymdfarkost - Jordens genomsnittliga omloppshastighet är hundra gånger högre än maxhastigheten hos ett jetplan.

Jorden är den tredje planeten från solen i solsystemet. Medan jorden roterar ett varv runt solen, roterar den 365,25 gånger runt sin egen axel. Denna period kallas ett år. Jordens omloppshastighet är 29,8 km/s, det vill säga 107 280 km/h.

Som jämförelse är ett jetplans topphastighet 1000 km/h, alltså rör sig jorden hundra gånger snabbare. Om jorden och ett jetplan skulle röra sig i samma bana skulle jorden alltså fullfölja banan 100 gånger medan jetplanet endast skulle fullborda ett enda varv.

Jämförelse: Jupiter vs Jorden

 • 1 321 Jordar = 1 Jupiter

Jupiter är den femte planeten från solen, den andra från jorden. Den är den största planeten i solsystemet med en diameter på 142 984 km, och en massa som är mer än dubbelt så stor som alla de andra planeternas totala massa.

Jorden är den tredje planeten från solen och solsystemets femte största planet med en diameter på 12 756 km.

Som jämförelse är Jupiters diameter 11 gånger större än jordens. Volymen på dessa två planeter skiljer sig ännu mer, det skulle behövas 1 321 jordklot för att fylla Jupiter.

Jupiters Stora röda fläcken

 • Jupiter - Den största planeten i solsystemet. Dess diameter är 142 984 km.
 • Jorden - Dess diameter är 12 756 km, cirka 9 procent av Jupiters diameter.
 • Stora röda fläcken - En anticyklon på Jupiter som är ca 16 000 km bred.

Jupiter är en gasjätte och planeten saknar därmed en fast yta. Molnen i Jupiters atmosfär är ordnade i band och flyter mycket snabbt (100 m/s). Banden alternerar i olika färger, och vindarna inom de olika banden blåser med olika hastighet vilket skapar virvlar. Den Stora röda fläcken är en stor anticyklonisk storm (så stor att jorden skulle rymmas i den) som observerades för mer än 300 år sedan.

Flytande vatten på månen Europa

 • Jorden
 • Jordens vattenreserv - Den innehåller 1,4 x 10¹⁸ m³ vatten.
 • Europa - En av Jupiters största månar. Det finns troligen ett flytande hav under istäcket som täcker ytan.
 • Flytande vatten på månen Europa - Den innehåller 3 x 10¹⁸ m³ vatten.
 • Vattenreserver - Vattenreserven på Europa är två gånger större än den på jorden. Där det finns vatten kan det också finnas liv.

Galileo Galilei var den första att observera Jupiter genom sitt teleskop. Han upptäckte också Jupiters fyra största månar. De döptes sedan till de Galileiska månarna för att hedra upptäckaren. De fyra galileiska månarna är Io, Ganymedes, Europa och Callisto.

Europas yta är täckt med tjock, slät is med sprickor som löper genom hela ytan. Det finns troligen ett flytande hav under isskiktet. Enligt uppskattningar, är vattenreserven på Europa (3x10¹⁸ m³) ungefär två gånger större än jordens vattenreserver (1,4x10¹⁸ m³).

Saturnus densitet

 • Saturnus - Den näst största och minst täta planeten i solsystemet. Med en medeldensitet på 0,687 g/cm³ har denna planet en lägre densitet än vatten.
 • Relativ densitet - Saturnus medeldensitet är lägre än vattens. Om det fanns ett tillräckligt stor hav, skulle denna planet flyta på dess yta, men bara i teorin så klart.

Saturnus är den näst största planeten i solsystemet. Med en diameter på 120 536 km, är denna gasjätte nästan tio gånger större än jorden.

Saturnus är den mest ovala planeten, det beror på dess höga rotationshastighet och den låga densiteten. Den är också den minst täta av alla planeter i solsystemet och den enda med en densitet som är lägre än vattnets (0,69 g/cm³).

Jämförelse: Pluto vs Australien

 • Pluto - Dess diameter är 2 372 km, alltså ca 0,19 gånger större än jordens.
 • Australien - Avståndet mellan dess östligaste och västligaste punkt är 4 100 km.
 • Dvärgplaneten - Plutos diameter är bara lite mer än hälften av den längsta möjliga räta linjen tvärs över Australien.

Fram till 2006 ansågs Pluto vara den minsta planeten i solsystemet. Dess diameter är mindre än månens (2372 km). Den är dock numera klassad som en dvärgplanet.
Avståndet mellan Australiens östligaste punkt (Kap Byron) och västligaste punkt (Steep Point) är 4100 km. Som jämförelse är detta avstånd 70 % längre än Plutos diameter.

Relaterade objekt

Intressanta fakta - Fysisk geografi

I denna animation presenteras några intressanta fakta inom fysisk geografi.

Intressanta fakta - Samhällsgeografi

I denna animation presenteras några intressanta fakta inom samhällsgeografi.

Jorden

Jorden är en stenplanet med en fast skorpa och en atmosfär som innehåller syre.

Jupiter

Jupiter är den största planeten i solsystemet. Den väger två och en halv gånger mer än alla de andra planeterna tillsammans.

Planeter, storlekar

De inre planeterna i solsystemet är jordlika planeter medan de yttre planeterna är gasjättar.

Solen

Solens diameter är ungefär 109 gånger större än jordens. Dess massa består till största delen av väte.

Solsystemet; planeternas banor

De åtta planeterna i vårt solsystem rör sig i elliptiska banor.

Vintergatan

Vår galax har en diameter på ca 100 000 ljusår. Den innehåller mer än 100 miljarder stjärnor, varav en är solen.

Galileo Galileis arbetsrum

Galileo Galileis vetenskapliga landvinningar har i hög grad bidragit till utvecklingen inom fysik och astronomi.

Gravitationsvågor (LIGO)

Massiva accelererande eller kretsande kroppar skapar krusningar i rumtiden. De kallas för gravitationsvågor.

Jordens och månens uppkomst

Denna animation visar hur jorden och månen bildades.

Kometer

Kometer är spektakulära himlakroppar som kretsar kring solen.

Utvecklingen av himlavalvets mekanik

Denna animation visar studier som gjorts av astronomer och fysiker vars verk i grunden förändrat vår syn på universum.

Voyager rymdsonder

Voyager rymdsonderna var de första konstgjorda objekten att lämna solsystemet. De samlar data om den yttre rymden och bär med sig information om mänskligheten.

Cassini-Huygens uppdraget (1997–2017)

Rymdsonden Cassini utforskade Saturnus och planetens månar under nästan 20 år.

Keplers lagar

De tre viktigaste lagarna som beskriver planeternas rörelser, lades fram av Johannes Kepler.

Månlandningen den 20 juli 1969

Neil Armstrong, en av besättningsmedlemmarna på Apollo 11, var den första människan som satte sin fot på månen.

Sputnik 1 (1957)

Den sovjetiska satelliten var den första rymdfarkosten som sköts upp i rymden (oktober 1957).

Stjärntyper

Denna animation visar utvecklingsfaserna för genomsnittliga och massiva stjärnor.

Tidmätning

De första kalendrarna och tidmätningsinstrumenten användes redan i de forntida östra civilisationerna.

Uppdraget Dawn

Genom att studera Ceres och Vesta kommer vi att kunna lära oss mer om solsystemets tidiga historia och hur stenplaneter bildas.

Uppdraget New Horizons

Rymdsonden New Horizons skickades iväg år 2006 med målet att studera Pluto och Kuiperbältet.

Vårt astronomiska grannskap

En presentation av närliggande planeter, stjärnor och galaxer.

Fusionsreaktor

Kärnfusion erbjuder en miljövänlig och praktiskt taget obegränsad energikälla.

ISS (Internationella rymdstationen)

Den internationella rymdstationen är en beboelig rymdstation, byggd i ett samarbete mellan 16 länder.

Månen

Månen är jordens enda satellit

Pluto - Charon systemet

Plutos största måne kallas Charon.

Rymdfärja

Rymdfärjor (Space Shuttles) var bemannade, återanvändbara rymdfarkoster som användes av NASA.

Rymdteleskopet Hubble

Hubbleteleskopet kretsar i en omloppsbana utanför jordens störande atmosfär.

Typer av satelliter

Satelliter som kretsar runt jorden kan användas för civila eller militära ändamål.

Utforskningen av Mars

Strukturen på Mars och eventuella spår av liv på planeten utforskas med hjälp av rymdsonder och Mars rovers.

Yuri Gagarins resa till yttre rymden (1961)

Den 12 april 1961 blev Yuri Gagarin den första människan i rymden.

Added to your cart.