Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Ictíneo II

Ictíneo II

Ubåten som konstruerades av den spanske uppfinnaren Narcís Monturiol var ett banbrytande steg i utvecklingen av undervattensfarkoster.

Teknik

Nyckelord

Ubåt, Monturiol, kemisk reaktion, uppfinningar, underwater transport, hydrostatics, spanska, Spanien, uppfinnare, på 1900-talet, 1860-talet, transport, ellipsoid, propeller, ångmotor, renässansen, teknik, uppfinning, vattentransport, ingenjör, undervattens-, hiss

Relaterade objekt

Frågor

 • Vem konstruerade Ictíneo II?
 • När byggdes Ictíneo II?
 • Vilken nationalitet hade skaparen av Ictíneo II?
 • Vilken form hade ubåtarna som konstruerades av Monturiol?
 • Vilken var den mest banbrytande egenskapen i Inctíneo II:s konstruktion?
 • Vad orsakade förseningar i konstruktionen av Ictíneo II?
 • Vad hände till slut med Ictíneo II?
 • Monturiol designade sina ubåtar för att användas av ...
 • Hur lång var Ictíneo II?
 • Hur mycket vägde Ictíneo II?
 • Vad var Ictíneo II maxhastighet vid ytgående?
 • Vad användes för att driva Ictíneo II?
 • Vad fanns INTE på Ictíneo II?
 • Vad fanns INTE på Ictíneo II?
 • Vilken uppfinning använde Monturiol i farkostens framdrivningssystem?
 • Vilken material användes för att bygga stora delar av ubåtens skrov?
 • Vilken typ av metallplåtar täckte Ictíneo II:s skrov?
 • Vilket av följande användes INTE i systemet som utvecklades av Monturiol?
 • Vilka två antika grekiska ord är Ictíneo en sammansättning av?
 • Vilken substans producerades under den kemiska reaktionen mellan zink, mangan och kaliumklorat?
 • Vad drevs Ictíneo II av i ytläge?
 • Vad drevs Ictíneo II av under vatten?

Scener

Under ytan

Ubåten Ictíneo II, ett ingenjörstekniskt mästerverk, ritades och konstruerades av den spanska konstnären och ingenjören Narcís Monturiol1860-talet.

Hans första ubåtsprototyp, Ictíneo I, byggdes ett par år tidigare och sjösattes 1859. Monturiols syfte var att bygga en farkost som skulle underlätta arbetet för koralldykare och göra deras arbete säkrare och mer effektivt.

Ictíneo I framdrevs av en skruvpropeller, som vreds för hand. Ubåtens design var inspirerad av fiskars form. Genom sina studier av fiskar fann Monturiol den form han ansåg vara mest lämplig för sin uppfinning, ur hydrostatisk och navigationsmässig synvinkel - ellipsoiden. Han döpte sin farkost till Ictíneo, från de antika grekiska orden "ikhtys" och "naus" vilka betyder fisk och båt.

De bästa funktionerna från Ictíneo I återanvändes och förbättrades i Ictíneo II. Med sitt innovativa framdrivningssystem innebar denna uppfinning ett stort kliv framåt för utvecklingen av undervattensfarkoster. Systemets ångmotor var fullt funktionell även under vatten.

Narcís Monturiol hade ständigt ekonomiska problem, så till den milda grad att företaget han grundat för utvecklingen av Ictíneo II försattes i konkurs. Ubåten köptes av en affärsman som demonterade den och sedan sålde delarna som skrot för att slippa betala skatt. Ångmotorn hamnade till slut i en textilfabrik.

Konstruktion

 • fångstkorg
 • korallfångst redskap
 • lanterna
 • ingång
 • 2 mm tjockt lager koppar
 • roder
 • skrov av olivträ med förstärkningar av ek
 • ventil
 • hjälppropeller
 • propeller

Ubåten Ictíneo II, ett ingenjörstekniskt mästerverk, ritades och konstruerades av den spanska konstnären och ingenjören Narcís Monturiol1860-talet.

Hans första ubåtsprototyp, Ictíneo I, byggdes ett par år tidigare och sjösattes 1859. Monturiols syfte var att bygga en farkost som skulle underlätta arbetet för koralldykare och göra deras arbete säkrare och mer effektivt.

Ictíneo I framdrevs av en skruvpropeller, som vreds för hand. Ubåtens design var inspirerad av fiskars form. Genom sina studier av fiskar fann Monturiol den form han ansåg vara mest lämplig för sin uppfinning, ur hydrostatisk och navigationsmässig synvinkel - ellipsoiden. Han döpte sin farkost till Ictíneo, från de antika grekiska orden "ikhtys" och "naus" vilka betyder fisk och båt.

De bästa funktionerna från Ictíneo I återanvändes och förbättrades i Ictíneo II. Med sitt innovativa framdrivningssystem innebar denna uppfinning ett stort kliv framåt för utvecklingen av undervattensfarkoster. Systemets ångmotor var fullt funktionell även under vatten.

Narcís Monturiol hade ständigt ekonomiska problem, så till den milda grad att företaget han grundat för utvecklingen av Ictíneo II försattes i konkurs. Ubåten köptes av en affärsman som demonterade den och sedan sålde delarna som skrot för att slippa betala skatt. Ångmotorn hamnade till slut i en textilfabrik.

Sektion

 • syresättning
 • ratt
 • ubåtstorn
 • skorsten
 • ballasttankar
 • förstärkningar
 • ångpannor
 • ångmotor
 • axel
 • propeller

Ubåten Ictíneo II, ett ingenjörstekniskt mästerverk, ritades och konstruerades av den spanska konstnären och ingenjören Narcís Monturiol1860-talet.

Hans första ubåtsprototyp, Ictíneo I, byggdes ett par år tidigare och sjösattes 1859. Monturiols syfte var att bygga en farkost som skulle underlätta arbetet för koralldykare och göra deras arbete säkrare och mer effektivt.

Ictíneo I framdrevs av en skruvpropeller, som vreds för hand. Ubåtens design var inspirerad av fiskars form. Genom sina studier av fiskar fann Monturiol den form han ansåg vara mest lämplig för sin uppfinning, ur hydrostatisk och navigationsmässig synvinkel - ellipsoiden. Han döpte sin farkost till Ictíneo, från de antika grekiska orden "ikhtys" och "naus" vilka betyder fisk och båt.

De bästa funktionerna från Ictíneo I återanvändes och förbättrades i Ictíneo II. Med sitt innovativa framdrivningssystem innebar denna uppfinning ett stort kliv framåt för utvecklingen av undervattensfarkoster. Systemets ångmotor var fullt funktionell även under vatten.

Narcís Monturiol hade ständigt ekonomiska problem, så till den milda grad att företaget han grundat för utvecklingen av Ictíneo II försattes i konkurs. Ubåten köptes av en affärsman som demonterade den och sedan sålde delarna som skrot för att slippa betala skatt. Ångmotorn hamnade till slut i en textilfabrik.

Framdrivning

Den mest innovativa egenskapen hos Ictíneo II var framdrivningssystemet. Det innehöll en sexcylindrig ångmotor. Tre av cylindrarna drevs av en kolpanna och användes för navigering på ytan. Under vatten användes de övriga tre cylindrarna, vilka drevs av en specialpanna.

I denna panna värmdes vatten upp genom den kemiska reaktion som äger rum mellan zink, mangan och kaliumklorat. Reaktionen genererade värme som användes för att värma vatten vilket i sin tur genererade ånga, medan syret som producerades i reaktionen användes av besättningen.

Ångmotorn drev propellern som fanns bak på ubåten.

Animation

Ubåten Ictíneo II, ett ingenjörstekniskt mästerverk, ritades och konstruerades av den spanska konstnären och ingenjören Narcís Monturiol1860-talet.

Hans första ubåtsprototyp, Ictíneo I, byggdes ett par år tidigare och sjösattes 1859. Monturiols syfte var att bygga en farkost som skulle underlätta arbetet för koralldykare och göra deras arbete säkrare och mer effektivt.

Ictíneo I framdrevs av en skruvpropeller, som vreds för hand. Ubåtens design var inspirerad av fiskars form. Genom sina studier av fiskar fann Monturiol den form han ansåg vara mest lämplig för sin uppfinning, ur hydrostatisk och navigationsmässig synvinkel - ellipsoiden. Han döpte sin farkost till Ictíneo, från de antika grekiska orden "ikhtys" och "naus" vilka betyder fisk och båt.

De bästa funktionerna från Ictíneo I återanvändes och förbättrades i Ictíneo II. Med sitt innovativa framdrivningssystem innebar denna uppfinning ett stort kliv framåt för utvecklingen av undervattensfarkoster. Systemets ångmotor var fullt funktionell även under vatten.

Den mest innovativa egenskapen hos Ictíneo II var framdrivningssystemet. Det innehöll en sexcylindrig ångmotor. Tre av cylindrarna drevs av en kolpanna och användes för navigering på ytan. Under vatten användes de övriga tre cylindrarna, vilka drevs av en specialpanna.

I denna panna värmdes vatten upp genom den kemiska reaktion som äger rum mellan zink, mangan och kaliumklorat. Reaktionen genererade värme som användes för att värma vatten vilket i sin tur genererade ånga, medan syret som producerades i reaktionen användes av besättningen.

Ångmotorn drev propellern som fanns bak på ubåten.

Narcís Monturiol hade ständigt ekonomiska problem, så till den milda grad att företaget han grundat för utvecklingen av Ictíneo II försattes i konkurs. Ubåten köptes av en affärsman som demonterade den och sedan sålde delarna som skrot för att slippa betala skatt. Ångmotorn hamnade till slut i en textilfabrik.

Berättarröst

Ubåten Ictíneo II, ett ingenjörstekniskt mästerverk, ritades och konstruerades av den spanska konstnären och ingenjören Narcís Monturiol1860-talet.

Hans första ubåtsprototyp, Ictíneo I, byggdes ett par år tidigare och sjösattes 1859. Monturiols syfte var att bygga en farkost som skulle underlätta arbetet för koralldykare och göra deras arbete säkrare och mer effektivt.

Ictíneo I framdrevs av en skruvpropeller, som vreds för hand. Ubåtens design var inspirerad av fiskars form. Genom sina studier av fiskar fann Monturiol den form han ansåg vara mest lämplig för sin uppfinning, ur hydrostatisk och navigationsmässig synvinkel - ellipsoiden. Han döpte sin farkost till Ictíneo, från de antika grekiska orden "ikhtys" och "naus" vilka betyder fisk och båt.

De bästa funktionerna från Ictíneo I återanvändes och förbättrades i Ictíneo II. Med sitt innovativa framdrivningssystem innebar denna uppfinning ett stort kliv framåt för utvecklingen av undervattensfarkoster. Systemets ångmotor var fullt funktionell även under vatten.

Den mest innovativa egenskapen hos Ictíneo II var framdrivningssystemet. Det innehöll en sexcylindrig ångmotor. Tre av cylindrarna drevs av en kolpanna och användes för navigering på ytan. Under vatten användes de övriga tre cylindrarna, vilka drevs av en specialpanna.

I denna panna värmdes vatten upp genom den kemiska reaktion som äger rum mellan zink, mangan och kaliumklorat. Reaktionen genererade värme som användes för att värma vatten vilket i sin tur genererade ånga, medan syret som producerades i reaktionen användes av besättningen.

Ångmotorn drev propellern som fanns bak på ubåten.

Narcís Monturiol hade ständigt ekonomiska problem, så till den milda grad att företaget han grundat för utvecklingen av Ictíneo II försattes i konkurs. Ubåten köptes av en affärsman som demonterade den och sedan sålde delarna som skrot för att slippa betala skatt. Ångmotorn hamnade till slut i en textilfabrik.

Relaterade objekt

Säkerhetsutrustning för cyklar

Vägtrafiklagen innehåller också regler för säkerhetsutrustning för cyklar.

Vägtransport, lastbilar

Långtradare har en viktig roll i vägtransporten.

Cykelns utveckling

Utvecklingen av cykeln, som först sågs som en leksak, speglar väl den tekniska...

Tunnelbana

Det snabbaste spårbundna transportmedlet i stadstrafik.

Concorde (1969)

Det första överljudsplanet för passagerartrafik sattes i trafik år 1976.

MÁV M61 dieselmotor (1963)

Det legendariska M61-loket som användes av MAV - Ungerska statens järnvägar -...

Junkers JU-52 (1932)

Det populäraste transportflygplanet av de som tillverkades i Europa före andra världskriget .

Bilens uppbyggnad

Denna animation visar bilens inre och yttre konstruktion samt dess funktion.

Added to your cart.