Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

Hydroxidjon (OH⁻)

Hydroxidjon (OH⁻)

En jonförening som bildas när en vattenmolekyl frigör en proton.

Kemi

Nyckelord

hydroxidjon, anjon, förening jon, alkalisk, pH, alkaliskt pH, pOH, jonkoncentration, jon, Oorganisk kemi, kemi

Relaterade objekt

Oxoniumjon (H₃O⁺)

Jämviktsförhållandet som råder mellan oxoniumjoner och hydroxidjoner bestämmer en lösnings pH-värde.

Vatten (H₂O)

Vatten är en mycket stabil förening av väte och syre. Det har en avgörande betydelse för alla livsformer och förekommer i naturen i flytande, fast och...

Molekyler - övningsuppgift II (Polaritet)

Övningar som fördjupar de begrepp som är relaterade till molekylernas polaritet.

Papperstillverkning

Papper uppfanns för mer än två tusen år sedan.

Reaktion mellan väte och syre

Knallgas är en blandningen av vätgas och syrgas. Den exploderar vid antändning.

Syre (O₂) (gymnasienivå)

En färglös, luktfri gas som är en viktig del av atmosfären och som är nödvändig för att upprätthålla liv på jorden.

Väte (H₂)

Färglös, luktfri gas som är lättare än luft. Väte är det vanligaste grundämnet i universum.

Väteperoxid (H₂O₂)

Föreningen av väte och syre. En färglös, luktfri vätska som är tyngre än vatten.

Added to your cart.