Hydrotermala öppningar

Hydrotermala öppningar är öppningar i havsbottnen, ur vilka geotermiskt uppvärmt vatten strömmar ut.

Relaterat extramaterial

Karstområde (gymnasienivå)

I karstområden förekommer slukhål och droppstensbildningar.

The River System of the Amazon

A Föld legbővizűbb folyama, az Amazonas és vízgyűjtő területének a bemutatása.

Den afrikanska savannen

Den största sammanhängande savannen i världen ligger i Afrika. Den täcker ungefär en tredjedel...

Kvävets kretslopp

Atmosfäriskt kväve binds av bakterier och används av levande organismer i form av olika...

Veckning (grundskolenivå)

Laterala tryckkrafter orsakar att bergarter veckas. Veckberg bildas på detta sätt.

Havsströmmar

Termohalin cirkulation är ett omfattande system av havsströmmar vilka har en stor...

Mineraler

Bergarter byggs upp av mineraler som ofta kan hittas i sin rena form.

The Baikal fault line

A Bajkál-árok hasadékában találjuk Földünk legmélyebb tavát.

Added to your cart.