Hydrotermala öppningar

Hydrotermala öppningar är öppningar i havsbottnen, ur vilka geotermiskt uppvärmt vatten strömmar ut.

Relaterat extramaterial

Marken

Marken är det lösta, översta, bördiga lagret av jordskorpan.

Väderfronter

När kalla och varma luftmassor möts, uppstår väderfronter.

Förorening av naturliga vatten

Vatten är en av våra viktigaste naturresurser som måste skyddas så gott det går.

Kolbildning

Denna video presenterar kolbildningens olika faser..

Sjöarnas försvinnande

På en geologisk tidsskala är sjöar kortlivade.

El Niño

Az El Niño jelensége szinte az egész Föld éghajlatára hatással van.

Jordmånstyper (jordprofiler)

Denna animation visar olika jordmånstyper.

Glaciär (grundskolenivå)

En glaciär är en anhopning av is och snö som är i ständig, långsam rörelse.

Added to your cart.