Hydrotermala öppningar

Hydrotermala öppningar är öppningar i havsbottnen, ur vilka geotermiskt uppvärmt vatten strömmar ut.

Relaterat extramaterial

Jordmånstyper (jordprofiler)

Denna animation visar olika jordmånstyper.

Vattnets kretslopp (gymnasienivå)

Vattnet på jorden är i ständig förändring. Vattnets kretslopp omfattar processer som...

Kontinentaldrift

Förr i tiden försökte ett antal geologer förklara varför kontinenternas kustlinjer verkar passa...

Cykloner och anticykloner i tempererade klimatzoner

Cykloner är kraftiga luftvirvlar med en diameter på flera hundra kilometer, inuti vilka...

The East African Rift

A Kelet-Afrikai Nagy Hasadékvölgy a kőzetlemezek mozgásának következményeként jött létre.

Hur formar haven jordens yta?

Havsvattnet, som en yttre kraft, spelar en viktig roll i utformningen av kustlinjerna.

Marken

Marken är det lösta, översta, bördiga lagret av jordskorpan.

Väderprognos

Vädret kan förutses med olika meteorologiska instrument.

Added to your cart.