Hydrotermala öppningar

Hydrotermala öppningar är öppningar i havsbottnen, ur vilka geotermiskt uppvärmt vatten strömmar ut.

Relaterat extramaterial

Tektoniska plattor

Tektoniska plattor kan röra sig i förhållande till varandra.

THE PERMAFROST

A tartósan fagyott altalaj határa – a globális felmelegedés hatására – egyre jobban húzodik vissza.

Jordliknande planeter

Merkurius, Venus, jorden och Mars må ha bildats på ungefär samma sätt, men bara jorden har haft...

Tajgan

Bland klimatzoner med extrema förhållanden, bildas tajgan endast på norra halvklotet. Landskapet...

Exogena krafter

Jordytan har formats till sitt nuvarande form av både exogena och endogena krafter. Exogena...

Bergartscykel

På grund av både exogena och endogena krafter, förändras bergarterna hela tiden. Detta kallas...

Sjöarnas utveckling

Permanenta vattensamlingar kan bildas i fördjupningar på ytan av både endogena och...

Vintergatan

Vår galax har en diameter på ca 100 000 ljusår. Den innehåller mer än 100 miljarder...

Added to your cart.