Hydrotermala öppningar

Hydrotermala öppningar är öppningar i havsbottnen, ur vilka geotermiskt uppvärmt vatten strömmar ut.

Relaterat extramaterial

Dimmbildning

Dimma är en typ av moln som bildas direkt på marken. Det finns platser på joden som är inhöljda...

Vattenfall

Vattenfall bildas där ett vattendrag störtar över ett stup.

Varför är havet salt?

Ungefär 71 % av jordens yta täcks av vatten. Men varför finns det två typer av vatten på jorden,...

Jordmånstyper (jordprofiler)

Denna animation visar olika jordmånstyper.

Molnbildning

Då temperaturen sjunker till daggpunkten, nås mättnad och överflödig vattenånga kondenseras.

Marken

Marken är det lösta, översta, bördiga lagret av jordskorpan.

Jordbävning

En jordbävning är ett av de mest förödande naturfenomenen.

Ozonskiktet

Ozonskiktet filtrerar solens skadliga UV-strålning, därför är det absolut nödvändigt för...

Added to your cart.