Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

Hus utan koldioxidutsläpp

Hus utan koldioxidutsläpp

Utformningen och konstruktionen av moderna hus spelar en viktig roll i att skydda miljön.

Geografi

Nyckelord

utsläpp av koldioxid, familjehem, energiproduktion, energi sparande, solpanel, vindkraftverk, energilagring, Växthus, isolering, selektiv avfallshantering, natur, miljöskydd, geografi

Relaterade objekt

Hur fungerar solpaneler och solfångare?

Denna animation visar hur solenergi kan utnyttjas.

Luftförorening

Animationen visar de främsta källorna till luftförorening: jordbruket, industrin och städerna.

Modern kontorsbyggnad

Att spara energi och skydda miljön är viktiga faktorer i utformningen av moderna kontorsbyggnader.

Elektriska ljuskällor i hushållet

Denna animation visar egenskaperna hos ljuskällor som används i hushållet, från traditionella glödlampor till LED-lampor.

Föroreningar

Föroreningar är negativa effekter av mänsklig aktivitet på den naturliga miljön.

Kolets kretslopp

Under fotosyntesen binds kol i organiska material, medan det under andning släpps ut i atmosfären.

Markförorening

Denna animation visar de viktigaste källorna till markföroreningar.

Oljeplattform

Borrsträngen, som hålls på plats av borrtornet, borrar sig igenom havsbotten tills den når lagret som innehåller råolja.

Sopbil

Sopbilar har en viktig roll i städer och byar.

Växthuseffekten

Mänsklig aktivitet ökar växthuseffekten vilket leder till global uppvärmning.

Vattenförorening

De viktigaste källorna till vattenföroreningar är industri, jordbruk och städer.

Oljebrunnens drift

Maskiner som pumpar råolja till ytan.

Värmekraftverk (kolvätebränsle)

Värmekraftverk omvandlar energi som frigörs vid förbränning av fossila bränslen eller förnybara resurser till elektricitet.

Koldioxid (CO₂) (gymnasienivå)

Färglös, luktfri gas som är tyngre än luft. Nödvändig för växters fotosyntes.

Added to your cart.