Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

Hur fungerar solpaneler och solfångare?

Hur fungerar solpaneler och solfångare?

Denna animation visar hur solenergi kan utnyttjas.

Teknik

Nyckelord

solpanel, solenergi, förnybar energi, , elkrafts, varmt vatten, batteri, miljövänlig, teknik, biologi, fysik

Relaterade objekt

Hus utan koldioxidutsläpp

Utformningen och konstruktionen av moderna hus spelar en viktig roll i att skydda miljön.

Solkraftverk

Solkraftverk omvandlar solenergi till elektricitet.

Elektriska ljuskällor i hushållet

Denna animation visar egenskaperna hos ljuskällor som används i hushållet, från traditionella glödlampor till LED-lampor.

Passivhus

I ett passivhus kan en behaglig inomhustemperatur upprätthållas utan användning av traditionella värme- och kylsystem.

Allmännyttiga anläggningar

Kommunala verksamheter som uppfyller invånarnas krav på vattenförsörjning, avloppsrening, el, värme och gas samt telekommunikation.

Elnät

Syftet med ett elnät är att tillhandahålla el till konsumenterna.

Föroreningar

Föroreningar är negativa effekter av mänsklig aktivitet på den naturliga miljön.

Nikola Teslas laboratorium (Shoreham, USA)

Denna ingenjör och uppfinnare, som huvudsakligen sysslade med elektroteknik, var utan tvekan en av de starkast lysande stjärnorna under den andra...

Solen

Solens diameter är ungefär 109 gånger större än jordens. Dess massa består till största delen av väte.

Vindkraftverk

Vindkraftverk omvandlar vindens kinetiska energi till elektricitet.

Biogasanläggning

Biogas framställs från organiskt material (gödsel, växtavfall, organiskt avfall) med hjälp av bakterier. Biogas är en blandning av metan och koldioxid....

Fusionsreaktor

Kärnfusion erbjuder en miljövänlig och praktiskt taget obegränsad energikälla.

Modern kontorsbyggnad

Att spara energi och skydda miljön är viktiga faktorer i utformningen av moderna kontorsbyggnader.

Geotermiskt kraftverk

Geotermiska kraftverk omvandlar energin i hett högtrycksvatten, som finns djupt ned i jordskorpan, till elektricitet.

Kärnkraftverk

Kärnkraftverket i den ungerska staden Paks producerar 40 % av den elkraft som genereras i Ungern.

Meteorologiska instrument (grundskolenivå)

Denna animation visar instrument som används för att undersöka atmosfäriska fenomen.

Miljövänliga fordon

Genom att kombinera en konventionell förbränningsmotor med ett elektriskt framdrivningssystem kan man minska utsläppen.

Tidvattenkraftverk

Tidvattenkraftverk utnyttjar vattennivåns dagliga fluktuation för att producera elektricitet.

Värmekraftverk (kolvätebränsle)

Värmekraftverk omvandlar energi som frigörs vid förbränning av fossila bränslen eller förnybara resurser till elektricitet.

Vattenkraftverk (Hooverdammen, USA)

En enorm dammbyggnad över Coloradofloden i USA som är uppkallad efter en före detta amerikansk president.

Added to your cart.