Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

Hur fungerar en hårtork?

Hur fungerar en hårtork?

Denna animation visar hur en hårtork fungerar.

Teknik

Nyckelord

Hårtork, hushållsapparat, värmeelement, termiskt överbelastningsrelä, elektrisk ström, elektrisk motor, elkabel, värmeöverföring, fläkt, teknik, fysik

Relaterade objekt

Hur fungerar en dammsugare?

Dammsugaren skapar ett partiellt vakuum och suger in damm med hjälp av den inkommande högtrycksluften.

Hur fungerar ett elektriskt ångstrykjärn?

Denna animation visar hur ett elektriskt ångstrykjärn fungerar.

Hur fungerar tvättmaskinen?

Denna animation visar hur en tvättmaskin fungerar.

Avdunstning och kokning

Vad händer i en vätska under avdunstning och kokning? Vilka faktorer styr dess kokpunkt?

Fasövergångar

En fasövergång är omvandlingen av ett ämne från ett tillstånd till ett annat.

Smältning och frysning

Under frysning bildas vätebindningar mellan vattenmolekyler vilka resulterar i en kristallstruktur.

Vatten (H₂O)

Vatten är en mycket stabil förening av väte och syre. Det har en avgörande betydelse för alla livsformer och förekommer i naturen i flytande, fast och...

Alstrande av växelström

Elektrisk ström kan alstras genom att ett ankare roteras i ett magnetfält.

Edisons glödlampa

Den amerikanska elingenjören Edison uppfann glödlampan år 1879, en uppfinning som förändrade vår vardag.

Elektrisk ringklocka

Mekanisk ringklocka som fungerar med hjälp av en elektromagnet.

Elektriska ljuskällor i hushållet

Denna animation visar egenskaperna hos ljuskällor som används i hushållet, från traditionella glödlampor till LED-lampor.

Elektriska motorer

Elmotorer finns överallt i samhället, låt oss lära oss om de olika typerna.

Hur fungerar en högtalare?

I högtalare alstras ljudvågor genom elektromagnetisk induktion.

Hur fungerar vattenkranen?

Denna animation visar funktionen hos de tre vanligaste typerna av vattenkranar.

Likströmsmotor

Likströmsmotorn består av en permanent magnet och en spole, placerad inne i magneten, var i elektrisk ström flödar.

Ytspänning

Ytspänning är den egenskap hos en vätska som gör det möjligt för vätskan att uppnå den minsta möjliga ytarean.

Harmonisk svängningsrörelse och likformig cirkulär rörelse

En harmonisk svängningsrörelse kan anses vara den linjära projektionen av en likformig cirkulär rörelse.

Hur fungerar en radio?

Denna animation visar hur en radio fungerar.

Hur fungerar en skivspelare?

Denna animation visar hur skivspelare fungerar.

Termometrar

Det finns olika typer av instrument för mätning av temperatur.

Gejser

En gejser är en källa som kastar upp en fontän av hett vatten och vattenånga.

Torsionsvåg

Kraft kan mätas genom att mäta vridningen på torsionstråden i en torsionsvåg.

Väteperoxid (H₂O₂)

Föreningen av väte och syre. En färglös, luktfri vätska som är tyngre än vatten.

Added to your cart.