Höjdzonering

I bergsområden förändras klimat, markegenskaper samt djur- och växtliv efter höjden.

Relaterat extramaterial

Stratovulkaners uppkomst och uppbyggnad

Stratovulkaner är uppbyggda av lava, vulkanisk aska och andra utbrottsprodukter.

Förkastning (grundskolenivå)

På grund av vertikala krafter uppstod sprickor i stenlagret och bitarna försköts uppåt eller nedåt.

Kontinentaldrift

Förr i tiden försökte ett antal geologer förklara varför kontinenternas kustlinjer verkar passa...

Havens värld

Hav och oceaner täcker nästan tre fjärdedelar av jordens yta. 97,5 % av den totala hydrosfären...

Klimatzoner

Jorden är indelad i klimatzoner, klimattyper och vegetationszoner.

Jordbävning

En jordbävning är ett av de mest förödande naturfenomenen.

Vulkanisk aktivitet

Området kring en inaktiv eller slocknad vulkan är inte nödvändigtvis lugn. Låt oss se vilka...

Vintergatan

Vår galax har en diameter på ca 100 000 ljusår. Den innehåller mer än 100 miljarder stjärnor,...

Added to your cart.