Höjdzonering

I bergsområden förändras klimat, markegenskaper samt djur- och växtliv efter höjden.

Relaterat extramaterial

Vintergatan

Vår galax har en diameter på ca 100 000 ljusår. Den innehåller mer än 100 miljarder...

Typer av sjöar

Sjöar kan anta olika former på vår planet. Låt oss ta en titt på hur man kan gruppera dem.

Oas

I ödemarker kan liv existera endast om det finns stora källor. Här trivs växter, här kan djur...

Glaciär (gymnasienivå)

En glaciär är en anhopning av is och snö som är i ständig, långsam rörelse.

Eroderande förkastningsblock

Man kan påträffa resterna av den Variskiska och Kaledoniska bergkedjan nästan överallt i världen.

Tropiska cykloner

Cykloner är kraftiga luftvirvlar med en diameter på flera hundra kilometer inuti vilka...

Vattnets kretslopp (grundskolenivå)

Vattnet på jorden är i ständig förändring. Vattnets kretslopp omfattar processer som...

How are rocks made?

You can follow the process of the formation of rocks.

Added to your cart.