Höjdzonering

I bergsområden förändras klimat, markegenskaper samt djur- och växtliv efter höjden.

Relaterat extramaterial

Glaciär (gymnasienivå)

En glaciär är en anhopning av is och snö som är i ständig, långsam rörelse.

Eroderande förkastningsblock

Man kan påträffa resterna av den Variskiska och Kaledoniska bergkedjan nästan överallt i världen.

Solstrålning

Solens strålar färdas fritt genom rymden, men när de väl når jordens atmosfär kan de stöta på...

Varmfront, kallfront

Kall- och varmfronter uppstår när kall och varm luft möts.

Kustvindar

Sjöbris och landbris uppstår på grund av uppvärmningsskillnad mellan sjö och land.

Fascinerande atmosfäriska fenomen

Man kan ofta observera spektakulära atmosfäriska fenomen. Låt oss se hur några av dessa bildas.

Havets olika zoner

Havets fysikaliska egenskaper samt dess djur- och växtliv förändras med djupet.

Tidvatten

Variationer i havsvattnets nivå som orsakas av månens gravitationskraft.

Added to your cart.