Höjdzonering

I bergsområden förändras klimat, markegenskaper samt djur- och växtliv efter höjden.

Relaterat extramaterial

Nedisning

Den senaste istiden slutade för ca 13 tusen år sedan.

Stratovulkaners uppkomst och uppbyggnad

Stratovulkaner är uppbyggda av lava, vulkanisk aska och andra utbrottsprodukter.

Sol- och månförmörkelse

Man kan observera ganska intressanta astronomiska fenomen när jorden, solen och månen...

Glaciärers arbete

En glaciär är en anhopning av is och snö som är i ständig, långsam rörelse.

Tektoniska plattor

Tektoniska plattor kan röra sig i förhållande till varandra.

Underjordiska vattenkällor

Akviferer och artesiska brunnar är olika typer av underjordiska vattenkällor.

Väder och klimat

Klimatet är det typiska vädret för en viss region som förändras i praktiken bara på en...

Eroderande förkastningsblock

Man kan påträffa resterna av den Variskiska och Kaledoniska bergkedjan nästan överallt...

Added to your cart.