Höjdzonering

I bergsområden förändras klimat, markegenskaper samt djur- och växtliv efter höjden.

Relaterat extramaterial

The Baikal fault line

A Bajkál-árok hasadékában találjuk Földünk legmélyebb tavát.

The formation of the Andes

Az Andok két kőzetlemez – egy óceáni és egy szárazföldi – ütközésénél jött létre.

Förkastning (grundskolenivå)

Vertikala krafter kan bryta upp bergartslagret till förkastningsblock som sedan rör sig...

Fjord

En fjord är en lång, smal havsvik med branta väggar i en dal som skapats av glacial erosion.

Karta över havsbotten

Gränserna mellan de tektoniska plattorna kan observeras på havsbotten.

Sedimentära bergarter

Visste du att omkring 75 % av jorden är täckt med sedimentära bergarter?

Vattnets kretslopp (grundskolenivå)

Vattnet på jorden är i ständig förändring. Vattnets kretslopp omfattar processer som...

Vulkanisk aktivitet

Denna animation visar olika typer av vulkanutbrott.

Added to your cart.