Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Hjärtats retledningssystem

Hjärtats retledningssystem

Vårt hjärta genererar de elektriska impulser som håller igång hjärtslagen. Elektrokardiogram (EKG) är en grafisk illustration av hjärtats elektriska aktivitet.

Biologi

Nyckelord

hjärta, impulsöverföring, Signaltransduktion, sinusknutan, elektriska impulser, EKG, impuls, kontraktion, hjärtfrekvens, automatik, AV-knutan, repolarisation, Hjärt- och kärlsystemet, cirkulationssystemet, hjärtmuskeln, diagnostik, _javasolt, människa, biologi

Relaterade objekt

Scener

Hjärtat och de inre organen

 • hjärta - Människohjärtat slår cirka 70 gånger per minut i vila. På en dag slår vårt hjärta ca 100 000 gånger och dess två kamrar pumpar mer än 7000 liter blod vardera.

Hjärtat och blodkärlen

Retledningssystem

 • sinusknutan - Ett modifierat område av hjärtmuskeln beläget i höger förmaks vägg. Sinusknutan genererar impulser som sprids till förmakens muskulatur där den utlöser sammandragningar.
 • AV-knutan - När sinusknutan misslyckas, genererar AV-knuten impulser som sinusknutan vanligtvis undantrycker.
 • Hiska bunten - Den saktar ned impulserna och spelar en viktig roll i fördröjningen av kamrarnas sammandragningar.
 • Skänklar
 • Purkinjetrådar
 • P - Förmaksdepolarisation.
 • Q
 • R - QRS-komplexet: impulsen sprids till kammarmusklerna som depolariseras.
 • S
 • T - Kammarrepolarisation.

Animation

 • sinusknutan - Ett modifierat område av hjärtmuskeln beläget i höger förmaks vägg. Sinusknutan genererar impulser som sprids till förmakens muskulatur där den utlöser sammandragningar.
 • AV-knutan - När sinusknutan misslyckas, genererar AV-knuten impulser som sinusknutan vanligtvis undantrycker.
 • Hiska bunten - Den saktar ned impulserna och spelar en viktig roll i fördröjningen av kamrarnas sammandragningar.
 • Skänklar
 • Purkinjetrådar
 • P - Förmaksdepolarisation.
 • Q
 • R - QRS-komplexet: impulsen sprids till kammarmusklerna som depolariseras.
 • S
 • T - Kammarrepolarisation.

EKG (EU)

EKG (USA)

Berättarröst

Elektriska impulser genereras i hjärtat, vilket orsakar sammandragningar av hjärtmuskeln. Hjärtats retledningssystem består av modifierade hjärtmuskelceller. Sinusknutan, som sitter i väggen till hjärtats högra förmak, genererar impulser som sprids till förmaken, där de utlöser sammandragningar. Impulsen sprids sedan till Hiska bunten via AV-knuten. Här saktas impulsen ned på grund av ett större elektriskt motstånd. Fördröjningen av impulsen ger en kort fördröjning i kamrarnas sammandragningar. Skänklarna överför impulsen från Hiska bunten till Purkinjefibrerna, från vilka den sprids vidare till kammarmusklerna.

Eftersom det är hjärtat självt som är källan till impulserna och inte nerver, kan hjärtat fungera utan innervation. Förmågan till spontan elektrisk aktivering kallas automaticitet. Nerverna i hjärtat kan bromsa eller påskynda sinusknutans aktivitet.

Metoden för att illustrera hjärtats elektriska aktivitet kallas EKG (elektrokardiografi). Genom att placera elektroder på båda armarna och på vänster ben, kan man se P-, Q-, R-, S- och T-vågorna. P-vågen indikerar när pulsen når förmaken, det vill säga när förmaksdepolarisation inträffar. QRS-komplexet inträffar när impulsen når kamrarna, medan T-vågen indikerar kammarrepolarisationen. EKG-diagrammet hjälper till vid diagnostisering av hjärtsjukdomar och därför är användningen av EKG mycket viktig.

Relaterade objekt

Hjärtinfarkt

Hjärtinfarkt orsakas av att en blodpropp täpper till hjärtats kranskärl. Det är en av de vanligaste dödsorsakerna.

Cirkulationssystemet

Det stora kretsloppet bär syresatt blod från hjärtat till kroppen, medan det lilla kretsloppet transporterar syresatt blod från lungorna till hjärtat.

Hjärtats anatomi

Denna scen visar placeringen av, anatomin och funktionen i det centrala organet i människans cirkulationssystem.

Människans blod

Människans blod består av blodkroppar (röda, vita och blodplättar) och plasma.

Transportprocesser

Denna animation ger en översikt av aktiva och passiva transportprocesser som sker genom cellmembranet.

Muskelvävnad

Det finns tre typer av muskelvävnader i den mänskliga kroppen: skelettmuskulatur, hjärtmuskulatur och glatt muskulatur.

Ambulans

Denna animation visar den viktigaste utrustningen i ambulansen.

Lymfsystemet

Lymfkärlen leder lymfan till blodkärlen, medan lymfkörtlarna är viktiga för immunförsvaret.

Added to your cart.