Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Hjärtat

Hjärtat

Hjärtat är den centrala pumpen i hjärt- och kärlsystemet och det slår flera miljarder slag under en livstid.

Biologi

Nyckelord

hjärta, atrio, ventrikel, Hjärtklaffar, hjärtmuskeln, hjärtljud, Pulsera, kransartär, vaskulära systemet, blodkärl, aortabåge, lungartär, Hjärt- och kärlsystemet, systemiska cirkulationen, lungkretsloppet, Blodflödet, hjärtat strängen, bicuspidventil, orgel, slutna cirkulationssystemet, människa, biologi

Relaterade objekt

Frågor

 • Vad har sentrådarna för uppgift?
 • Vart pumpar höger hjärtkammare blodet?
 • Vart pumpar vänster hjärtkammare blodet?
 • När stängs fickklaffarna?
 • När stängs mitralisklaffen och trikuspidalisklaffen?
 • Vart pumpar förmaken blodet?
 • Vilket blodkärl transporterar endast syrerikt blod?
 • Vilka blodkärl transporterar endast syrefattigt blod?
 • Var finns mitralisklaffen?
 • Till vilket hålrum strömmar blod från kroppen?
 • Var finns mitralisklaffen och trikuspidalisklaffen?
 • Till vilket hålrum strömmar blod från lungorna?
 • Från vilket hålrum strömmar blod ut till kroppen?
 • Från vilket hålrum strömmar blod till lungorna?

Scener

Hjärtat

 • höger förmaksvägg - Sinusknutan, där de elektriska impulserna bildas ligger här. Syrefattigt blod passerar genom den undre och övre hålvenen in i det högra förmaket.
 • höger kammarvägg - Höger kammare pumpar ut syrefattigt blod till lungorna genom lungartären.
 • vänster förmaksvägg - Syrerikt blod från lungorna hamnar i hjärtats vänstra förmak genom lungvenen.
 • vänster kammarvägg - Det är här hjärtmuskeln är som tjockast, ca 10 mm. Vänster kammare för syrerikt blod, genom aorta, ut i kroppen.
 • övre hålvenen - Samlar upp syrefattigt blod från kroppen och leder det till hjärtats högra förmak.
 • undre hålvenen - Samlar upp syrefattigt blod från kroppen och leder det till hjärtats högra förmak.
 • aortabåge - Aortan leder syrerikt blod från hjärtats vänstra kammare ut till kroppen.
 • lungartär - För syrefattigt blod till lungorna från hjärtats högra kammare.
 • lungven - För syrerikt blod till hjärtats vänstra förmak från lungorna.
 • kranskärl - Hjärtmuskeln får sin blodtillförsel via dessa artärer som utgår från aortan.

Hjärtats placering

 • hjärta - Det slår cirka 70 gånger per minut i vila. På en dag slår vårt hjärta ca 100000 gånger och dess två kamrar pumpar mer än 7000 liter blod vardera.

Hjärtat och blodkärlen

 • hjärta - Det slår cirka 70 gånger per minut i vila. På en dag slår vårt hjärta ca 100000 gånger och dess två kamrar pumpar mer än 7000 liter blod vardera.
 • cirkulationssystemet

Hjärtats anatomi

 • höger förmak - Syrefattigt blod från kroppen hamnar här genom den undre och övre hålvenen.
 • höger kammare - För syrefattigt blod till lungorna via lungartären.
 • vänster förmak - Syrerikt blod från lungorna hamnar här genom lungvenen.
 • vänster kammare - För syrerikt blod genom aorta ut i kroppen.
 • övre hålven - Samlar upp syrefattigt blod från kroppen leder det tillbaka till hjärtats högra förmak.
 • undre hålven - Samlar upp syrefattigt blod från kroppen leder det tillbaka till hjärtats högra förmak.
 • aortabåge - Aortan leder syrerikt blod från hjärtats vänstra kammare ut till kroppen.
 • lungartär - För syrefattigt blod till lungorna från hjärtats högra kammare.
 • lungven - För syrerikt blod till hjärtats vänstra förmak från lungorna.

Hjärtklaffar

 • mitralisklaff - Belägen mellan vänster förmak och vänster kammare. När det vänstra förmaket dras ihop öppnas klaffen och blodet strömmar in i kammaren. När den vänstra kammaren dras ihop stängs klaffen för att förhindra blodet från att flöda tillbaka in i förmaket.
 • trikuspidalisklaff - Belägen mellan höger förmak och höger kammare. När det högra förmaket dras ihop öppnas klaffen och blodet strömmar in i kammaren. När den högra kammaren dras ihop stängs klaffen för att förhindra blodet från att flöda tillbaka in i förmaket.
 • sentrådar (cordae tendinae) - De fäster hjärtklaffarna vid papillarmusklerna och förhindrar klaffseglen från att vikas tillbaka mot förmaken och från att öppnas när kamrarna drar ihop sig.
 • papillarmuskel
 • fickklaffar - Belägna där lungpulsådern lämnar höger kammare och där aorta lämnar vänster kammare. När kamrarna drar ihop sig öppnas klaffarna. När kamrarna slappnar av och trycket minskar i dem stängs fickklaffarna och hindrar blodet från att flöda tillbaka till kamrarna från kärlen.

Animation

 • höger förmaksvägg - Sinusknutan, där de elektriska impulserna bildas ligger här. Syrefattigt blod passerar genom den undre och övre hålvenen in i det högra förmaket.
 • höger kammarvägg - Höger kammare pumpar ut syrefattigt blod till lungorna genom lungartären.
 • vänster förmaksvägg - Syrerikt blod från lungorna hamnar i hjärtats vänstra förmak genom lungvenen.
 • vänster kammarvägg - Det är här hjärtmuskeln är som tjockast, ca 10 mm. Vänster kammare för syrerikt blod, genom aorta, ut i kroppen.
 • övre hålvenen - Samlar upp syrefattigt blod från kroppen och leder det till hjärtats högra förmak.
 • aortabåge - Aortan leder syrerikt blod från hjärtats vänstra kammare ut till kroppen.
 • lungartär - För syrefattigt blod till lungorna från hjärtats högra kammare.
 • lungven - För syrerikt blod till hjärtats vänstra förmak från lungorna.
 • kranskärl - Hjärtmuskeln får sin blodtillförsel via dessa artärer som utgår från aortan.
 • höger förmak - Syrefattigt blod från kroppen hamnar här genom den undre och övre hålvenen.
 • höger kammare - För syrefattigt blod till lungorna via lungartären.
 • vänster förmak - Syrerikt blod från lungorna hamnar här genom lungvenen.
 • vänster kammare - För syrerikt blod genom aorta ut i kroppen.
 • övre hålven - Samlar upp syrefattigt blod från kroppen leder det tillbaka till hjärtats högra förmak.
 • aortabåge - Aortan leder syrerikt blod från hjärtats vänstra kammare ut till kroppen.
 • lungartär - För syrefattigt blod till lungorna från hjärtats högra kammare.
 • lungven - För syrerikt blod till hjärtats vänstra förmak från lungorna.
 • mitralisklaff - Belägen mellan vänster förmak och vänster kammare. När det vänstra förmaket dras ihop öppnas klaffen och blodet strömmar in i kammaren. När den vänstra kammaren dras ihop stängs klaffen för att förhindra blodet från att flöda tillbaka in i förmaket.
 • trikuspidalisklaff - Belägen mellan höger förmak och höger kammare. När det högra förmaket dras ihop öppnas klaffen och blodet strömmar in i kammaren. När den högra kammaren dras ihop stängs klaffen för att förhindra blodet från att flöda tillbaka in i förmaket.
 • sentrådar (cordae tendinae) - De fäster hjärtklaffarna vid papillarmusklerna och förhindrar klaffseglen från att vikas tillbaka mot förmaken och från att öppnas när kamrarna drar ihop sig.
 • papillarmuskel
 • fickklaffar - Belägna där lungpulsådern lämnar höger kammare och där aorta lämnar vänster kammare. När kamrarna drar ihop sig öppnas klaffarna. När kamrarna slappnar av och trycket minskar i dem stängs fickklaffarna och hindrar blodet från att flöda tillbaka till kamrarna från kärlen.

Hjärtats funktion

 • höger förmak - Syrefattigt blod från kroppen hamnar här genom den undre och övre hålvenen.
 • höger kammare - För syrefattigt blod till lungorna via lungartären.
 • vänster förmak - Syrerikt blod från lungorna hamnar här genom lungvenen.
 • vänster kammare - För syrerikt blod genom aorta ut i kroppen.
 • övre hålven - Samlar upp syrefattigt blod från kroppen leder det tillbaka till hjärtats högra förmak.
 • undre hålven - Samlar upp syrefattigt blod från kroppen leder det tillbaka till hjärtats högra förmak.
 • aortabåge - Aortan leder syrerikt blod från hjärtats vänstra kammare ut till kroppen.
 • lungartär - För syrefattigt blod till lungorna från hjärtats högra kammare.
 • lungven - För syrerikt blod till hjärtats vänstra förmak från lungorna.

Berättarröst

Hjärt- och kärlsystemet är ett sammanhängande nätverk av blodkärl i kroppen vars funktion är att transportera blod till cellerna. Hjärtat är en muskel med fyra kamrar som, genom sammandragningar, garanterar blodets kontinuerliga flöde i det stora och det lilla kretsloppet. Hjärtklaffarna ser till att blodet bara kan strömma i en riktning. Hjärtat kan anpassa sig till påfrestningar med hjälp av sina regleringsmekanismer och neurala och hormonella effekter.

Hjärtat omges av hjärtsäcken (perikardiet), en skyddande bindvävssäck som är belägen bakom bröstbenet, något till vänster mellan den högra och vänstra lungan. Ett genomsnittligt människohjärta slår omkring 72 gånger per minut, vilket innebär att det kontraheras ca 2,5 miljarder gånger under en livstid.

Anatomiskt består hjärtat av två delar, höger- och vänsterhjärtat, som båda kan delas in i ytterligare två delar, förmaket och kammaren. Alltså består människohjärtat av fyra hålrum. Förmaken är ansvariga för att ta emot blod och skicka det vidare till kamrarna, medan kamrarna är ansvariga för att pumpa ut blodet från hjärtat. Förmaken och kamrarna arbetar samtidigt. När förmaken kontraherar, slappnar kamrarna av och tvärtom.

Kranskärlen förser hjärtmuskulaturen med syresatt blod, vilket är viktigt eftersom tillförsel av syre och näringsämnen till hjärtmuskulaturen är avgörande för ett välfungerande hjärta. Hjärtats retledningssystem styr hjärtats rytmiska sammandragningar. Det innebär att hjärtat inte behöver någon yttre neural kontroll för att generera och skicka impulser. Hjärtat är dock länkat till det centrala nervsystemet genom sin yttre innervation.

Vissa delar av hjärtat är separerade från varandra av hjärtklaffar. Dessa säkerställer att blodet endast kan strömma i en riktning. Vänster förmak är separerat från vänster kammare genom mitralisklaffen eller bicuspidalisklaffen, medan trikuspidalisklaffen separerar höger förmak från höger kammare. Mitralisklaffen och trikuspidalisklaffen, som bildas av endokardiets förlängning, fäster till papillarmuskeln genom tunna sentrådar.

När förmaken drar ihop sig, öppnas klaffarna och blod strömmar in i kamrarna. När förmaken slappnar av och kamrarna drar ihop sig, stängs klaffarna och förhindrar blodet från att flöda tillbaka till förmaken.

I hjärtat finns också två så kallade fickklaffar, de är placerade mellan hjärtat och artärerna. När kamrarna slappnar av, fylls klaffarnas ”fickor” med blod från artärerna varvid fickornas kanter överlappar varandra och kärlen stängs, vilket förhindrar återflödet av blod till kamrarna.

Relaterade objekt

Cirkulationssystemet

Det stora kretsloppet bär syresatt blod från hjärtat till kroppen, medan det lilla kretsloppet transporterar syresatt blod från lungorna till hjärtat.

Människans blod

Människans blod består av blodkroppar (röda, vita och blodplättar) och plasma.

Bröstkorgens ben

Revbenen, bröstbenet och ryggraden formar bröstkorgens skelett.

Respirationssystemet

Respirationssystemet ansvarar för intaget av syre och frisättningen av koldioxid.

Adrenalin (avancerad nivå)

Adrenalin, även kallat epinefrin, är ett hormon som produceras i stressiga situationer och förbereder kroppen på att fly eller slåss.

Blodkärl

De tre huvudsakliga typerna av blodkärl i människokroppen är artärer, vener och kapillärer.

Djup ventrombos och lungemboli

Blodproppar som bildas i benens djupa vener kan orsaka lungemboli med dödlig utgång om de når lungorna.

Hjärtats anatomi

Denna scen visar placeringen av, anatomin och funktionen i det centrala organet i människans cirkulationssystem.

Hjärtinfarkt

Hjärtinfarkt orsakas av att en blodpropp täpper till hjärtats kranskärl. Det är en av de vanligaste dödsorsakerna.

Lymfsystemet

Lymfkärlen leder lymfan till blodkärlen, medan lymfkörtlarna är viktiga för immunförsvaret.

Människohjärnan

Hjärnans viktigaste delar är storhjärnan, mitthjärnan, lillhjärnan och hjärnstammen.

Människokroppen (man)

Denna animation presenterar de viktigaste systemen i människokroppen.

Människokroppens muskler

Muskler utgör rörelseapparatens aktiva del, de ansvarar för kroppens rörelseförmåga.

Muskelvävnad

Det finns tre typer av muskelvävnader i den mänskliga kroppen: skelettmuskulatur, hjärtmuskulatur och glatt muskulatur.

Nervsystemet

Det centrala nervsystemet består av hjärnan och ryggmärgen, medan det perifera nervsystemet omfattar allt annat som ingår i nervsystemet.

Övre mag- och tarmkanalen

Under sväljning förs maten från munhålan till magsäcken, belägen mellan matstrupen och tolvfingertarmen.

Ryggmärgens uppbyggnad

Ryggmärgen, från vilken ryggmärgsnerverna utgår, är den del av det centrala nervsystemet som är innesluten i ryggraden.

Skelettmuskulaturens struktur

Denna animation visar muskelns molekylära struktur och mekanism.

Urinvägarna

Urinvägarna avlägsnar skadliga och onyttiga ämnen från kroppen.

Added to your cart.