Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Hemoglobin

Hemoglobin

Ett syrebärande protein som finns i våra röda blodkroppar.

Kemi

Nyckelord

Hemoglobin, Blod, proton, komplext protein, röda bloodkroppar, syreavgivning, syretransport, protein, fyra subenheter, globulära, järninnehållande, metalloprotein, porfyrinring, konjugerad dubbelbindning, anemi, myoglobin, biokemi, kemi, biologi

Relaterade objekt

Aminosyror

Aminosyror är proteinets monomerer.

Enzymer

Enzymer är proteinmolekyler som katalyserar biokemiska reaktioner. Deras aktivitet kan regleras.

Fibroin

Fibroin är ett fibrillärt protein som utsöndras av silkesmaskar.

Människans blod

Människans blod består av blodkroppar (röda, vita och blodplättar) och plasma.

Proteiners sekundärstruktur

Polypeptidkedjor består av aminosyror och förekommer i form av alfahelix eller betaflak.

Proteinstruktur

Polypeptidkedjornas struktur och uppställning påverkar proteinets spatiala struktur.

Pyrrol (C₄H₅N)

En heterocyklisk förening.

Syre (O₂) (grundskolenivå)

En färglös, luktfri gas som är en viktig del av atmosfären och som är nödvändig för att upprätthålla liv på jorden.

Added to your cart.