Helikopterexperimentet (Oszkár Asboth, 1928)

Som en milstolpe i flygets historia, gjorde Oszkár Asboths första helikopter sin första flygning år 1928.

Relaterat extramaterial

Säkerhetsutrustning för cyklar

Vägtrafiklagen innehåller också regler för säkerhetsutrustning för cyklar.

Hur fungerar en sonar?

Denna animation visar hur en sonar fungerar.

Junkers JU-52 (1932)

Det mest populära transportflygplanet före andra världskriget som tillverkades i Europa.

Cykelns utveckling

Utvecklingen av cykeln, som först sågs som en leksak, speglar väl den tekniska...

Vägtransport, lastbilar

Långtradare har en viktig roll i vägtransporten.

Hur fungerar en hiss?

Denna animation visar hur en hiss fungerar.

Design och konstruktion av motorvägar

Motorvägar består av två från varandra skilda körbanor.

Slagskepp (HMS Dreadnought, 1906)

Slagskeppet HMS Dreadnought revolutionerade byggandet av slagskepp under 1900-talet.

Added to your cart.