Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

Havsströmmar

Havsströmmar

Termohalin cirkulation är ett omfattande system av havsströmmar vilka har en stor inverkan på jordens klimat.

Geografi

Nyckelord

Havsströmmar, Sea World, hav, ocean, Termohalin cirkulation, , vind, Atmosfärisk cirkulation, Corioliseffekten, flöde, flux, polarvinden, wester, Trade Wind, salthalt, densitet, hydrosfären, förkylning, varm, temperatur, Vattnets kretslopp, klimat, natur, naturgeografi, geografi

Relaterade objekt

Atmosfärens cirkulation

Skillnaden i temperatur mellan polarzonerna och ekvatorn orsakar atmosfärisk cirkulation vilken påverkas av ett antal faktorer, bland annat jordens rotation.

El Niño

Ett periodiskt klimatmönster som uppstår över Stilla havets tropiska delar ungefär vart femte år.

Avsaltning av havsvatten

Avsaltningsprocessen producerar dricksvatten från havsvatten.

Eoliska stäpp- och kustlandformer

Vinden, som en yttre kraft, spelar en viktig roll i utformningen av kustområden och stäpper.

Glaciär (gymnasienivå)

En glaciär är en anhopning av is och snö som är i ständig, långsam rörelse.

Hav och vikar

Denna animation visar världens viktigaste hav och vikar.

Havets olika zoner

Havets fysikaliska egenskaper samt dess djur- och växtliv förändras med djupet.

Hur formar haven jordens yta?

Havsvattnet, som en yttre kraft, spelar en viktig roll i utformningen av kustlinjerna.

Isberg

Isberg är block av fruset färskvatten, som flyter i haven.

Kapten Cooks första resa

James Cooks legendariska världsomsegling visade sig enormt värdefull för vetenskapen.

Karta över havsbotten

Gränserna mellan de tektoniska plattorna kan observeras på havsbotten.

Klimatzoner

Jorden är indelad i geografiska zoner och klimatzoner vilket också resulterar i vegetationszoner.

Kontinenter och oceaner

De torra landmassorna på jordens yta är indelade i kontinenter, åtskilda av oceaner.

Lokala vindar

De viktigaste typerna av lokala vindar är land- och sjöbris, berg- och dalvind samt fallvindar.

Navigationsinstrument från förr

Flera sinnrika instrument, som underlättar navigeringen till havs, har uppfunnits genom århundradena.

Silvertärna

Silvertärnan är känd för sin långa flyttväg. Varje år flyger denna fågel från Arktis till Antarktis och tillbaka igen.

Tidvatten

Variationer i havsvattnets nivå som orsakas av månens gravitationskraft.

Tidvattenkraftverk

Tidvattenkraftverk utnyttjar vattennivåns dagliga fluktuation för att producera elektricitet.

Typer av vågor

Vågor spelar en viktig roll i våra liv.

Tsunami

Tsunamivågor är mycket höga vågor med en enorm destruktiv kraft.

Vatten (H₂O)

Vatten är en mycket stabil förening av väte och syre. Det har en avgörande betydelse för alla livsformer och förekommer i naturen i flytande, fast och...

Vattnets kretslopp (gymnasienivå)

Vattnet på jorden är i ständig förändring. Vattnets kretslopp omfattar processer som avdunstning, kondensation, smältning och frysning.

Vegetationsskikt

Skikten kan variera mellan olika skogstyper.

Nedisning

Den senaste istiden slutade för cirka 13 000 år sedan.

Added to your cart.