Hamn

Hamnar tillhandahåller infrastruktur och tjänster nödvändiga för industri och sjöfart.

Relaterat extramaterial

Allmännyttiga tjänster

Kommunala verksamheter som uppfyller invånarnas krav på vattenförsörjning, avloppsrening,...

Oljeraffinaderi

Bland de produkter som utvinns genom oljeraffinering hittar vi bland annat dieselolja,...

Satellitnavigering, GPS

Det globala positioneringssystemet, GPS, består av 24 satelliter men bara fyra av dessa...

Luftförorening

Animationen visar de främsta luftföroreningskällorna: jordbruket, industrin och städerna.

Where will we meet?

Let's find out how many pieces of information are necessary for specifying a location.

Nyttodjur

Den här animationen presenterar djur som främst används som nyttodjur samt de primära...

Flygplats

Flygplatser tillhandahåller infrastruktur och tjänster som är nödvändiga för luftfarten.

Slussens funktion

Med hjälp av slussar kan båtar färdas på floder med stora nivåskillnader.

Added to your cart.