Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Guldstänkt daggecko

Guldstänkt daggecko

Geckoödlor kan gå på väggar och i tak. Animationen visar hur det går till.

Biologi

Nyckelord

gecko, terrarium, dispersion, vidhäftning, sekundär bindning, keratin skala, djur, Ryggsträngsdjur, reptil, insektsätande, nectarivore, biologi

Relaterade objekt

Scener

Guldstänkt daggecko

 • Guldstänkt daggecko - Denna typ av geckoödla, endemisk för norra Madagaskar och öarna som ligger i dess närhet, är en av de mest färgglada geckoarterna. Den är uppkallad efter de gulaktiga prickarna på ryggen. Djuren är 10–13 cm lång och väger 40–80 g. Kroppen är gulaktigt grön eller ljusgrön, medan benen är blå. Vanligtvis bor den på bananplantor och i palmer. Den är aktiv under dagen och livnär sig på insekter, mindre reptiler och frukter.

Människan har i alla tider fascinerats av, och försökt förstå, geckoödlans förmåga att gå på släta väggar och till och med i tak. Det dröjde ända till början av 2000-talet tills vi fick svaret. Forskarna har kommit fram till att det är den mycket speciella anatomin i geckons fotsulor som möjliggör fenomenet.

Den starka vidhäftningen mellan geckons fötter och släta ytor är resultatet av attraktionskraften mellan molekyler, känd som van der Waals-kraft.

Anatomi

 • fot - Fotens undersida är täckt med små hår, så kallade häftlameller (setae) som mynnar ut i flera miljarder platta ändar, så kallade spatula. Genom van der Waals-kraft häftas dessa spatula vid underlaget och gör att geckoödlor till och med kan springa i taket.
 • hörselgångsöppning
 • blå ring runt ögonen
 • rödaktigt mönster på ryggen
 • Längd: 10–13 cm
 • något platt svans - Geckoödlan kan släppa sin svans om svansen fastnat (till exempel i ett rovdjurs gap). Detta fenomen kallas autotomi.

Fotens uppbyggnad

 • häftlameller (setae) - Dess diameter är ca 5 mikrometer medan det tunnaste människohåret har en diameter på ca 19 mikrometer. På varje kvadratmillimeter av fotens undersida finns ca 14 000 hårlameller. Totalt finns cirka 6,5 miljoner lameller på geckoödlans fyra fötter.
 • häftlamell - Dess diameter är ca 5 mikrometer medan det tunnaste människohåret har en diameter på ca 19 mikrometer. På varje kvadratmillimeter av fotens undersida finns ca 14 000 hårlameller. Totalt finns cirka 6,5 miljoner lameller på geckoödlans fyra fötter.
 • spatula - Varje häftlamell delar sig och mynnar ut i 100 till 1000 spatula, därför finns det flera miljarder spatula på fotens undersida. Svaga van der Waals-bindningar bildas mellan spatula och underlaget och detta garanterar stark vidhäftning, i teorin skulle geckoödlans fötter kunna hålla en vikt på mer än hundra kilo. Foten lossas från underlaget genom att hårlamellernas vinkel ändras. För detta räcker en mindre kraft eftersom inte alla bindningar lossnar samtidigt.
 • spatula
 • van der Waals-kraft - Svaga bindningar bildas mellan underlaget och de platta ändarna. På grund av atomkärnornas vibration bildas temporära laddningsskiftningar i opolära molekyler, vilket gör att molekylerna tillfälligt polariseras. Som ett resultat polariseras även den närliggande opolära molekylen och en elektrisk bindning bildas mellan de två molekylerna.

Binda och släppa underlaget

 • spatula
 • van der Waals-kraft - Svaga bindningar bildas mellan underlaget och de platta ändarna. På grund av atomkärnornas vibration bildas temporära laddningsskiftningar i opolära molekyler, vilket gör att molekylerna tillfälligt polariseras. Som ett resultat polariseras även den närliggande opolära molekylen och en elektrisk bindning bildas mellan de två molekylerna.
 • vidhäftning
 • frigörande

Animation

Geckoödlor är reptiler som ofta hålls som husdjur och som är kända för sin förmåga att springa på väggar eller i tak. Denna speciella förmåga beror på tårnas uppbyggnad.

Fotens undersida är täckt med små hår, så kallade häftlameller vars diameter är ca fem mikrometer. De är alltså mycket tunnare än människohår som är ca 19 mikrometer. På varje kvadratmillimeter av fotens undersida finns ca 14 000 hårlameller. Totalt finns cirka 6,5 miljoner lameller på geckoödlans fyra fötter. Varje häftlamell delar sig och mynnar ut i miljarder platta ändar, så kallade spatula. När geckoödlan sätter sin fot på en yta, bildas en svag van der Waals-bindning mellan spatula och underlaget. Eftersom det kan finnas flera hundra spatula på varje häftlamell, blir vidhäftningen stark, i teorin skulle geckoödlans fyra fötter kunna hålla en vikt på mer än hundra kilo.

Foten lossas från underlaget genom att hårlamellernas vinkel ändras. För detta räcker en mindre kraft eftersom inte alla bindningar lossnar samtidigt.

Van der Waals-kraft

 • elektronmoln
 • atomkärna - Den positivt laddade atomkärnan och dess negativt laddade elektronmoln vibrerar och därigenom skapas tillfälliga dipoler.
 • elektrostatisk interaktion - När två partiklar kommer nära varandra och den ena polariseras, stöter dess positiva pol bort den andra partikelns atomkärna samtidigt som den drar till sig dess elektronmoln. Därigenom induceras polariseringen av den andra partikeln och en elektrostatisk interaktion uppstår mellan de två partiklarna. Denna interaktion är ganska svag, den svagaste av de kemiska bindningarna. Men eftersom det kan finnas flera hundra spatula på varje häftlamell, är vidhäftningen stark.

Spatula häftas vid underlaget genom van der Waals-kraft. Grunden för denna interaktion är att den positivt laddade atomkärnan och dess negativt laddade elektronmoln vibrerar och därigenom skapar tillfälliga dipoler. När till exempel en partikel i geckoödlans fot och en partikel i glasytan kommer nära varandra, polariseras en av dem och dess positiva pol stöter bort den andra partikelns atomkärna och drar till sig dess elektronmoln. Därigenom inducerar den polariseringen i den andra partikeln och en elektrostatisk interaktion uppstår mellan dem. Denna interaktion är ganska svag, den svagaste av de svaga kemiska bindningarna, men eftersom det kan finnas flera hundra spatula på varje häftlamell, är vidhäftningen stark.

Relaterade objekt

Jemenkameleont

Kameleonter är reptiler som har förmågan att ändra färg.

Huggorm

Huggormen är Sveriges vanligaste orm och den enda som är giftig, dess bett är dock sällan dödligt för människan. Den förekommer i större delen av Europa.

Kärrsköldpadda

Animationen visar sköldpaddornas anatomi och relationen mellan ryggskölden och skelettet.

Snok

En ormart som vanligtvis känns igen på de ljusa fläckarna i nacken.

Ätlig groda

Denna animation visar groddjurens anatomi genom en vanlig grodart.

Archaeopteryx

Archaeopteryxen uppvisade drag typiska för både fåglar och reptiler. Den var troligen fåglarnas förfader.

Tyrannosaurus rex (Tyrannödla)

Stor, köttätande dinosaurie. Förmodligen den mest kända dinosaurien.

Apatosaurus

Växtätande dinosaurie med lång hals och en robust kropp.

Triceratops

En typ av växtätande dinosaurie som levde under kritaperioden och var lätt att känna igen på sin stora krage och sina tre horn.

Bildning av vätemolekyler

Väteatomer i vätemolekyler hålls samman av en kovalent bindning.

Kvävemolekylens struktur

Denna animation visar kvävemolekylens struktur, med en sigma och två pi-bindningar som håller samman atomerna.

Added to your cart.