Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

Gruppering av rätblock

Gruppering av rätblock

Denna animation visar olika typer av rätblock, genom vardagsföremål.

Matematik

Nyckelord

Rätblock, kvadratisk prisma, kub, gruppering av kubider, grupp, gruppering, matematik

Relaterade objekt

Rätblock

Ett rätblock är en polyeder med sex rektangulära sidoytor.

Rätblock (övningsuppgifter)

Rätblockets kanter, diagonaler och sidoytor kan identifieras genom dess hörn.

Rätblockets nät

Denna animation, som även innehåller övningsuppgifter, visar ett rätblocks olika nät

Ames rum

Ames rum är ett förvrängt rum som används för att skapa en optisk illusion.

Förhållandet mellan liknande kroppars volym.

I denna 3D-scen förklaras korrelationen mellan fasta kroppars likformighet i förhållande till varandra och volymens förändring.

Gruppering av kroppar

Denna animation illustrerar olika grupper av kroppar genom konkreta exempel.

Kubpussel

Att bygga figurer med de tillgängliga enhetskuberna, efter förebilder som visas i flera vyer, hjälper till att utveckla rumsuppfattningen och andra färdigheter.

Omkrets, area, begränsningsarea och volym

I denna animation visas formlerna för att beräkna figurers omkrets och area samt kroppars begränsningsarea och volym.

Tärning

Tärningar kan användas för att lösa statistiska uppgifter och sannolikhetsövningar.

Platonska kroppar

Denna animation visar de fem ordinarie tredimensionella platonska kropparna, varav den mest kända är kuben.

Prismor

Denna animation visar flera olika typer av prismor, både rätvinkliga och sneda.

Färgläggning av en kub

Färglägg hörnen, kanterna och sidorna på en kub enligt kriterierna.

Kub (övningsuppgifter)

Kubens kanter, diagonaler och sidoytor kan identifieras med hjälp av hörnen.

Kub av kuber

Övningar med en regelbunden hexaeder byggd av enhetskuber. Övningarna fördjupar dina kunskaper om kuber.

Kubnät

Alla kubnät som består av sex kongruenta rutor kan inte vikas ihop till en kub.

Volym och begränsningsarea (övningsuppgift)

En övning i volym och begränsningsarea på kroppar som skapas från en kub.

Added to your cart.