Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

Gruppering av kroppar 4.

Gruppering av kroppar 4.

Denna animation illustrerar grupperingar av olika kroppar genom konkreta exempel.

Matematik

Nyckelord

Gruppering av kroppar, kvadratisk bas, triangel, kropp, spel, grupp

Relaterade objekt

Császár-polyeder

Császár-polyedern är en icke-konvex polyeder med 14 trekantiga sidoytor.

Cylindriska kroppar

Denna animation visar olika typer av cylindriska kroppar samt deras mantelytor.

Eulers formel

Satsen som formulerades av Leonhard Euler beskriver en av de grundläggande egenskaperna hos konvexa polyedrar.

Förhållandet mellan liknande kroppars volym.

I denna 3D-scen förklaras korrelationen mellan fasta kroppars likformighet i förhållande till varandra och volymens förändring.

Icke-orienterbara ytor

Möbiusbandet och Kleinflaskan är speciella tvådimensionella ytor med endast en sida.

Kägelsnitt

Ett kägelsnitt är den plankurva som uppstår när en cirkulär kon genomskärs med ett plant snitt.

Platonska kroppar

Denna animation visar de fem ordinarie tredimensionella platonska kropparna, varav den mest kända är kuben.

Prismor

Denna animation visar flera olika typer av prismor, både rätvinkliga och sneda.

Regelbunden fyrsidig pyramid

En pyramid, med en kvadratisk bas och fyra trekantiga sidoytor, vars spets är centrerad över mittpunkten kallas för regelbunden fyrsidig pyramid.

Rotationskroppar

Genom att rotera en geometrisk figur runt en rak linje med dess geometriska plan som axel får vi olika rotationskroppar.

Rotationskroppar (rektangel)

Genom att rotera en rektangel runt dess symmetriaxlar eller runt dess sidor får vi olika rotationskroppar.

Sfär

En sfär är en grupp punkter som alla befinner sig på samma avstånd från en given punkt i rummet.

Szilassi-polyeder

Denna speciella konkava polyeder fick sitt namn efter en ungersk matematiker.

Tetraederns volym

För att beräkna volymen av en tetraeder kan vi börja med att beräkna volymen av ett prisma.

Added to your cart.