Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

Godstransportens utveckling

Godstransportens utveckling

Denna animation visar utvecklingen av godstransporter från hästdragna vagnar till moderna lastbilar.

Geografi

Nyckelord

transporterar varor, Vägtransport, väg, vehikel, tränare, camion, vagn, Diligens, transport, geografi

Relaterade objekt

Vägtransport, lastbilar

Långtradare har en viktig roll i vägtransporten.

Bilens utveckling

Bilar har utvecklats mycket sedan slutet av 1800-talet.

Bombardier CRJ-200 (1991)

Det lilla passagerarflygplanet är designat för att vara snabbt, bekvämt och billigt i drift.

Design och konstruktion av motorvägar

Motorvägar består av två från varandra skilda körbanor.

Flygplats

Flygplatser tillhandahåller infrastruktur och tjänster som är nödvändiga för luftfarten.

Häst

Tamhästar är domesticerade, uddatåiga hovdjur som används av människan i många olika syften.

Industriområde

Industriområden tillhandahåller infrastruktur och tjänster för företag.

Kanaltunneln

Kanaltunneln är en 50,5 km lång järnvägstunnel som löper under Engelska kanalen, mellan Storbritannien och Frankrike.

Luftfartens historia

Animationen ger en sammanfattning av luftfartens historia från medeltiden fram till idag.

Postdiligens (Storbritannien, 1800-talet)

Före uppkomsten av motordrivna fordon, levererades brev och paket av hästdragna vagnar, så kallade postdiligenser.

Transportnät

Animationen visar de viktigaste luft-, vatten- och landvägarna och knutpunkterna.

Bilens uppbyggnad

Denna animation visar bilens inre och yttre konstruktion samt dess funktion.

Sopbil

Sopbilar har en viktig roll i städer och byar.

Added to your cart.