Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Glaciär (gymnasienivå)

Glaciär (gymnasienivå)

En glaciär är en anhopning av is och snö som är i ständig, långsam rörelse.

Geografi

Nyckelord

glaciär, isälv, glaciärisen, glaciärtunga, nos, snögräns, is, snö, morän, dal, Firn, smältvatten, vatten, uppvärmning, smältning, natur, geografi

Relaterade objekt

Fjord

En fjord är en lång, smal havsvik med branta väggar i en dal som skapats av glacial erosion.

Glaciär (grundskolenivå)

En glaciär är en anhopning av is och snö som är i ständig, långsam rörelse.

Nedisning

Den senaste istiden slutade för cirka 13 000 år sedan.

Växthuseffekten

Mänsklig aktivitet ökar växthuseffekten vilket leder till global uppvärmning.

Eoliska ökenlandformer

Vinden, som en yttre kraft, spelar en viktig roll i utformningen av öknar.

Floder och landformer

Floder spelar en viktig roll i utformningen av jordens yta. De orsakar erosion samt transporterar och avsätter sediment.

Havsströmmar

Termohalin cirkulation är ett omfattande system av havsströmmar vilka har en stor inverkan på jordens klimat.

Höjdzonering

I bergsområden förändras klimat, markegenskaper samt djur- och växtliv efter höjden.

Hur formar haven jordens yta?

Havsvattnet, som en yttre kraft, spelar en viktig roll i utformningen av kustlinjerna.

Isberg

Isberg är block av fruset färskvatten, som flyter i haven.

Klimatzoner

Jorden är indelad i geografiska zoner och klimatzoner vilket också resulterar i vegetationszoner.

Sjöars utveckling

Permanenta vattensamlingar kan bildas i fördjupningar i jordskorpan av både endogena och exogena krafter, såväl som av mänsklig aktivitet.

Vattenfall

Vattenfall bildas där ett vattendrag störtar över ett stup.

Vattnets kretslopp (grundskolenivå)

Vattnet på jorden är i ständig förändring. Vattnets kretslopp omfattar processer som avdunstning, kondensation, smältning och frysning.

Vegetationsskikt

Skikten kan variera mellan olika skogstyper.

Hav och vikar

Denna animation visar världens viktigaste hav och vikar.

Gejser

En gejser är en källa som kastar upp en fontän av hett vatten och vattenånga.

Inuiternas traditionella livsstil

Den traditionella bostaden som förr byggdes av inuiter som lever i Arktis kallas igloo.

Kontinentaldrift på en geologisk tidsskala

Jordens kontinenter har varit, och är fortfarande, i ständig rörelse.

Veckning (avancerad nivå)

Laterala tryckkrafter orsakar veckning av bergarter. På detta sätt bildas veckberg.

Veckning (fortsättningsnivå)

Laterala tryckkrafter orsakar veckning av bergarter. På detta sätt bildas veckberg.

Added to your cart.