Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

Geotermiskt kraftverk

Geotermiskt kraftverk

Geotermiska kraftverk omvandlar energin i hett högtrycksvatten, som finns djupt ned i jordskorpan, till elektricitet.

Geografi

Nyckelord

geotermisk, termisk vatten, elektrisk ström, energiproduktion, förnybar energi, alternativ energi, generator, turbin, Energi, kraftverk, värmekälla, vatten, hetta, miljöskydd, geografi

Relaterade objekt

Gejser

En gejser är en källa som kastar upp en fontän av hett vatten och vattenånga.

Underjordiska vattenkällor

Akviferer och artesiska brunnar är olika typer av underjordiska vattenkällor.

Biogasanläggning

Biogas framställs från organiskt material (gödsel, växtavfall, organiskt avfall) med hjälp av bakterier. Biogas är en blandning av metan och koldioxid....

Hur fungerar en impulångsturbin?

Denna animation visar impulsångturbinens konstruktion och funktion.

Tidvattenkraftverk

Tidvattenkraftverk utnyttjar vattennivåns dagliga fluktuation för att producera elektricitet.

Vattenkraftverk (Hooverdammen, USA)

En enorm dammbyggnad över Coloradofloden i USA som är uppkallad efter en före detta amerikansk president.

Fusionsreaktor

Kärnfusion erbjuder en miljövänlig och praktiskt taget obegränsad energikälla.

Hur fungerar ett vattentorn?

Denna animation visar strukturen i ett vattentorn.

Hur fungerar solpaneler och solfångare?

Denna animation visar hur solenergi kan utnyttjas.

Kärnkraftverk

Kärnkraftverket i den ungerska staden Paks producerar 40 % av den elkraft som genereras i Ungern.

Kedjereaktion

Energin som frigörs vid kärnklyvning kan användas för civila eller militära ändamål.

Miljövänliga fordon

Genom att kombinera en konventionell förbränningsmotor med ett elektriskt framdrivningssystem kan man minska utsläppen.

Solkraftverk

Solkraftverk omvandlar solenergi till elektricitet.

Transformator

En transformator är en anordning som används för att omvandla spänningen i elektrisk ström.

Väderkvarn

Maskiner som omvandlar vindenergi till, för människan, användbar energi användes redan under medeltiden.

Värmekraftverk (kolvätebränsle)

Värmekraftverk omvandlar energi som frigörs vid förbränning av fossila bränslen eller förnybara resurser till elektricitet.

Vindkraftverk

Vindkraftverk omvandlar vindens kinetiska energi till elektricitet.

Elnät

Syftet med ett elnät är att tillhandahålla el till konsumenterna.

Föroreningar

Föroreningar är negativa effekter av mänsklig aktivitet på den naturliga miljön.

Added to your cart.