Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

Geometriska transformationer – rotation

Geometriska transformationer – rotation

Denna animation visar geometrisk rotation, en form av geometrisk transformation både i plan och rum.

Matematik

Nyckelord

vridning, geometrisk omvandling, spegling i en punkt, rotation runt en rät linje, geometri, matematik

Relaterade objekt

3D-rotationsspel

Sätt ihop fragment av sönderbrutna tredimensionella former genom att rotera scenen.

Geometriska transformationer – translation

Denna animation visar geometrisk translation (parallellförflyttning) i plan och rum.

Geometriska transformationer - spegling (reflektion)

Denna animation visar geometrisk spegling, en typ av geometrisk transformation både i plan och rum.

Rotationskroppar

Genom att rotera en geometrisk figur runt en rak linje med dess geometriska plan som axel får vi olika rotationskroppar.

Rotationskroppar (övningsuppgift)

En övningsuppgift där vi skapar rotationskroppar.

Rotationskroppar (rektangel)

Genom att rotera en rektangel runt dess symmetriaxlar eller runt dess sidor får vi olika rotationskroppar.

Klotets volym (Cavalieris princip)

Man kan beräkna klotets volym genom att använda en lämplig cylinder och en kon.

Lutningsvinkeln mellan räta linjer och plan

Denna animation visar lutningsvinkeln mellan räta linjer och plan i olika positioner.

Relativ position av räta linjer och plan

Denna animation visar den relativa positionen av räta linjer och plan.

Sfär

En sfär är en grupp punkter som alla befinner sig på samma avstånd från en given punkt i rummet.

Sfärens area (illustration)

Sfärens yta består av en mängd punkter som befinner sig på samma avstånd från en given punkt.

Tredimensionellt kartesiskt koordinatsystem

Ett tredimensionellt kartesiskt koordinatsystem med illustrationer samt övningsuppgifter som utvecklar rumsuppfattningen.

Added to your cart.