Fysiker som förändrade världen

Dessa stora forskare hade ett enorm inflytande på fysikens framsteg.

Relaterat extramaterial

Den trogna korken

Hur beter sig korken i ett glas vatten? Titta på experimentet för att ta reda på det.

Magisk kedja

En spektakulär optisk illusion med hjälp av en kedja av slutna ringar.

Torsionsvåg

Kraft kan mätas genom att mäta vridningen på torsionstråden i en torsionsvåg.

Värmeutvidgning i brostrukturer

Längden på stålramverket i broar förändras när temperaturen ändras.

Dopplereffekt

Det är ett välkänt fenomen att ett ljud som närmar sig observatören är högre än ett ljud...

Dynamisk lyftkraft

Hög hastighet genererar ett lyft av flygplansvingarna tack vare vingarnas asymmetriska...

Brakistokronproblemet

Ta reda på om glaskulan når mållinjen snabbare på den raka eller på den böjda rullbanan.

Arkimedes gungbräda

I detta experiment använder vi lyftkraften för att studera balansen mellan två glas vatten.

Added to your cart.