Fyrtaktsmotor, även kallad Ottomotor

Denna animation visar den typ av motor som är vanligast i bilar.

Relaterat extramaterial

Evighetsmaskin

Uppfinnare har i alla tider försökt skapa en maskin som går i all evighet, när den väl har startats.

Tvåtaktsmotor

En tvåtaktsmotor är en typ av förbränningsmotor som endast gör två takter under en cykel.

t-V-T diagram för ideala gaser

Sambandet mellan tryck, volym och temperatur för ideala gaser beskrivs av den ideala...

Dieselmotor

Den tyska ingenjören Rudolf Diesel patenterade dieselmotorn år 1893.

Väteballongsexplosion

I detta experiment studeras vätets egenskaper.

Arkimedes princip för gaser

Finns det skillnad mellan vikten av en plastflaska fylld med luft och vikten av en hoptryckt...

Wankelmotor

En typ av förbränningsmotor med rotor och hög verkningsgrad.

Stirlingmotor – varmluftsmotor

Kännetecknande för stirlingmotorn är att den kan ha utvändig förbränning. Till skillnad...

Added to your cart.