Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Fotosyntes (grundnivå)

Fotosyntes (grundnivå)

Växter kan omvandla oorganiska ämnen (koldioxid och vatten) till organiska ämnen (sockerarter).

Biologi

Nyckelord

fotosyntes, kloroplast, solenergi, syreproduktion, katabol process, kolbindning, autotróf, fotopigment, blad, ljus, cykel, solljus, atmosfäriska gaser, koldioxid, vatten, syre, glukos, klyvöppning, växt, biologi, biokemi

Relaterade objekt

Klorofyll

Klorofyll är ett grönt pigment som finns i växter, det absorberar ljusenergi och spelar därmed en avgörande roll i fotosyntesen.

Växthuseffekten

Mänsklig aktivitet ökar växthuseffekten vilket leder till global uppvärmning.

Vatten (H₂O)

Vatten är en mycket stabil förening av väte och syre. Det har en avgörande betydelse för alla livsformer och förekommer i naturen i flytande, fast och...

ADP, ATP

ATP är cellernas främsta energikälla.

Alfa-D-glukos (C₆H₁₂O₆)

Alfa-D-glukos är en av glukosmolekylens (särskilt D-glukosens) stereoisomerer.

Blomma

Med hjälp av animationen kan vi lära oss om blommans uppbyggnad.

Djur-och växtceller, cellorganeller

Eukaryoter innehåller en mängd organeller.

Hästkastanj

Denna animation visar hur hästkastanjen förändras med årstiderna.

Koldioxid (CO₂) (gymnasienivå)

Färglös, luktfri gas som är tyngre än luft. Nödvändig för växters fotosyntes.

Syre (O₂) (gymnasienivå)

En färglös, luktfri gas som är en viktig del av atmosfären och som är nödvändig för att upprätthålla liv på jorden.

Syrets kretslopp

Kretsloppet beskriver syrets rörelser inom dess tre huvudsakliga reservoarer.

Transportprocesser

Denna animation ger en översikt av aktiva och passiva transportprocesser som sker genom cellmembranet.

Vårens lökväxter

Denna animation visar tulpanens, påskliljans och snödroppens uppbyggnad.

Added to your cart.