Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

Fotosyntes

Fotosyntes

Växter kan omvandla oorganiska ämnen (koldioxid och vatten) till organiska ämnen (sockerarter).

Biologi

Nyckelord

fotosyntes, Ljusreaktionen, Mörkerreaktionen, kloroplast, katabol process, autotróf, blad, ljus, solljus, syre, organiskt material, koldioxid, glukos, solenergi, vatten, syreproduktion, kolbindning, inre membran, granum, tylakoid, matrix, Fotosystem II, Fotosystem I, fotopigment, ATP, ATPas, elektrontransportkedja, glycerolsyra-3-fosfat, glyceraldehyd 3-fosfat, ribulos-1,5-difosfat, energiomvandling, cykel, foton, atmosfäriska gaser, kolhydrat, Sol, ämnesomsättning, växt, biokemi, biologi, _javasolt

Relaterade objekt

Djur-och växtceller, cellorganeller

Eukaryoter innehåller en mängd organeller.

Klorofyll

Klorofyll är ett grönt pigment som finns i växter, det absorberar ljusenergi och spelar därmed en avgörande roll i fotosyntesen.

Syrets kretslopp

Kretsloppet beskriver syrets rörelser inom dess tre huvudsakliga reservoarer.

Växthuseffekten

Mänsklig aktivitet ökar växthuseffekten vilket leder till global uppvärmning.

Enzymer

Enzymer är proteinmolekyler som katalyserar biokemiska reaktioner. Deras aktivitet kan regleras.

Luftförorening

Animationen visar de främsta källorna till luftförorening: jordbruket, industrin och städerna.

Transportprocesser

Denna animation ger en översikt av aktiva och passiva transportprocesser som sker genom cellmembranet.

ADP, ATP

ATP är cellernas främsta energikälla.

Amoeba proteus

Utbredda och heterotrofa encelliga organismer med en ständigt föränderlig form som lever i sötvatten.

Avskogning

Avskogning har en negativ inverkan på miljön.

Bladets uppbyggnad

Denna animation visar de vanligaste typerna av växtblad och skillnaderna mellan bladen hos enhjärtbladiga och tvåhjärtbladiga växter.

Blomma

Med hjälp av animationen kan vi lära oss om blommans uppbyggnad.

Frön och groning

Tvåhjärtbladiga växter har två hjärtblad medan enhjärtbladiga växter bara har ett.

Kolets kretslopp

Under fotosyntesen binds kol i organiska material, medan det under andning släpps ut i atmosfären.

Nisch

Inom ekologin beskriver termen nisch en arts eller en populations omvärldsrelation.

Solen

Solens diameter är ungefär 109 gånger större än jordens. Dess massa består till största delen av väte.

Syre (O₂) (gymnasienivå)

En färglös, luktfri gas som är en viktig del av atmosfären och som är nödvändig för att upprätthålla liv på jorden.

Vegetativa växtorgan

Dessa organ är avgörande för växters överlevnad och utveckling.

Ytspänning

Ytspänning är den egenskap hos en vätska som gör det möjligt för vätskan att uppnå den minsta möjliga ytarean.

Euglena viridis

Heterotrofa och autotrofa encelliga eukaryoter som lever i sötvatten.

Jämförelse av enhjärtbladiga och tvåhjärtbladiga växter

Blomväxter kan delas in i två grupper: enhjärtbladiga och tvåhjärtbladiga.

Added to your cart.