Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Fosfat (PO₄³⁻)

Fosfat (PO₄³⁻)

En jonförening som bildas när en fosforsyramolekyl frigör en proton.

Kemi

Nyckelord

fosfatjon, sur rest jon, anjon, jon, förening jon, fosforsyra, fosfater, trinatriumfosfat, superfosfat, RNA, DNA, Oorganisk kemi, kemi

Relaterade objekt

Scener

Kul-och pinnmodell

Fosfat (PO₄³⁻)

Information

Molmassa: 94,9 g/mol

Molekylens form: regelbunden tetraeder

Bindningsvinkel: 109,5°

Egenskaper

Fosfater har en formell laddning på -3 och är bundna av kovalenta bindningar. Pi-bindningarna i jonen är delokaliserade. Fosfat bildar salter med metall- och ammoniumjoner. Endast ammonium- och alkalimetallfosfater löser sig lätt i vatten.

Förekomst och framställning

Fosfat framställs från fosforsyra genom dissociation av tre protoner. Fosfat förekommer i marken och i vissa mineraler.

Användning

Fosfat är en viktig komponent i konstgödsel. Tillverkningsprocessen av superfosfat utgörs av att man gör kalciumfosfat lösligt genom att tillsätta svavelsyra och därefter gipspulver. Trinatriumfosfat används för avhärdning av vatten.

Kalottmodell

Berättarröst

Relaterade objekt

Fosforsyra (H₃PO₄)

Fosforsyra används som livsmedelstillsats samt som kalk- och rostborttagare.

Deoxiribos (C₅H₁₀O₄)

En DNA-komponent som innehåller en hydroxylgrupp mindre än β-D-ribos.

Fosforpentoxid (P₂O₅)

En förening i form av vit rök som bildas vid förbränning av fosfor.

ADP, ATP

ATP är cellernas främsta energikälla.

Beta-D-ribos (C₅H₁₀O₅)

En kristallin förening som finns i nukleinsyror, koenzymer, nukleotider och nukleosider.

DNA

Bärare av genetisk information i celler.

Fosforcykeln

Fosforcykeln beskriver fosforets rörelse genom litosfären, hydrosfären och biosfären.

Fosfortriklorid (PCl₃)

En färglös vätska som bildar vit ånga i fuktig luft.

Koenzym A

Ett acylbärande koenzym som tar del i både anabola och katabola processer.

NAD⁺, NADP⁺, NADPH

NAD⁺ är ett koenzym som spelar en viktig roll framför allt i katabola processer, medan NADP⁺ är viktig i anabola processer, båda fungerar som vätebärare.

RNA

En polynucleotid som består av fosforsyra, ribos och nukleobaser (cytosin, uracil, adenin och guanin).

Permanganatjon (MNO₄⁻)

Kaliumpermanganat används som desinfektionsmedel.

Added to your cart.