Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

Föroreningar

Föroreningar

Föroreningar är negativa effekter av mänsklig aktivitet på den naturliga miljön.

Geografi

Nyckelord

miljöförorening, Markförorening, Luftförorening, Vattenförorening, Föroreningar, industrin, jordbruk, transport, avveckling, luft, vatten, jord, människa, olja, avloppsvatten, avfall, hetta, förbrukning, energy demand, greenhouse gas, ozonlager, smog, gödningsmedel, plast, bekämpningsmedel, kraftverk, migration, ekosystem, Omgivning, natur, miljöskydd, naturvård, samhälle, geografi, råoljorivat, biologi

Relaterade objekt

Markförorening

Denna animation visar de viktigaste källorna till markföroreningar.

Vattenförorening

De viktigaste källorna till vattenföroreningar är industri, jordbruk och städer.

Luftförorening

Animationen visar de främsta källorna till luftförorening: jordbruket, industrin och städerna.

Ozonskiktet

Ozonskiktet filtrerar solens skadliga UV-strålning, därför är det absolut nödvändigt för livet på jorden.

Värmekraftverk (kolvätebränsle)

Värmekraftverk omvandlar energi som frigörs vid förbränning av fossila bränslen eller förnybara resurser till elektricitet.

Växthuseffekten

Mänsklig aktivitet ökar växthuseffekten vilket leder till global uppvärmning.

Avskogning

Avskogning har en negativ inverkan på miljön.

Hur fungerar solpaneler och solfångare?

Denna animation visar hur solenergi kan utnyttjas.

Intressanta fakta - Samhällsgeografi

I denna animation presenteras några intressanta fakta inom samhällsgeografi.

Jordmånstyper (jordprofiler)

Denna animation visar olika jordmånstyper.

Storstad

Internationellt räknas en stad som har mer än en miljon invånare som storstad, i Sverige däremot räknas en stad med minst 100 000 invånare som en storstad.

Avloppsreningsverk

Behandlat avloppsvatten kan användas inom jordbruk och industri.

Biogasanläggning

Biogas framställs från organiskt material (gödsel, växtavfall, organiskt avfall) med hjälp av bakterier. Biogas är en blandning av metan och koldioxid....

Fusionsreaktor

Kärnfusion erbjuder en miljövänlig och praktiskt taget obegränsad energikälla.

Geotermiskt kraftverk

Geotermiska kraftverk omvandlar energin i hett högtrycksvatten, som finns djupt ned i jordskorpan, till elektricitet.

Hus utan koldioxidutsläpp

Utformningen och konstruktionen av moderna hus spelar en viktig roll i att skydda miljön.

Kärnkraftverk

Kärnkraftverket i den ungerska staden Paks producerar 40 % av den elkraft som genereras i Ungern.

Solkraftverk

Solkraftverk omvandlar solenergi till elektricitet.

Vindkraftverk

Vindkraftverk omvandlar vindens kinetiska energi till elektricitet.

Allmännyttiga anläggningar

Kommunala verksamheter som uppfyller invånarnas krav på vattenförsörjning, avloppsrening, el, värme och gas samt telekommunikation.

Elbil

Tesla Model S är en av de första kommersiellt tillgängliga elbilarna.

Miljövänliga fordon

Genom att kombinera en konventionell förbränningsmotor med ett elektriskt framdrivningssystem kan man minska utsläppen.

Added to your cart.