Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Flodkräfta

Flodkräfta

En stor sötvattenskräfta som är vanlig i Europa.

Biologi

Nyckelord

cancer, krabbor, klo, cephalothorax, buken, kitin skikt, kitin, gångben, ruggning, gradvis metamorfos, leddjur, flod, djur, rovdjur, biologi

Relaterade objekt

Scener

Flodkräfta

Flodkräftan är inhemsk i Centraleuropa och södra Skandinavien.

Fullvuxna hanar kan bli mellan 20–25 cm långa medan honor mäter mindre än 15 cm. De föredrar rena floder och åar i slättlandskap. I vissa länder är flodkräftan fridlyst och ganska ovanlig nuförtiden.

Flodkräftor är rovdjur som jagar på natten och de äter mestadels insekter, sniglar, grodyngel och småfisk. De kan leva i upp till 20 år. Honan ömsar skal två gånger per år, medan hanen bara ömsar en gång om året. De är mjuka och oskyddade efter ömsning.

Av de fem paren gångben har det första paret utvecklats till ett par starka klor. Ytterligare ben finns på abdomen, den bakre delen av kroppen. Hanar har 5+1 par medan honor har 4+1 par av dessa. De har två cylinderformade, rörliga fasettögon.

Mellan oktober och december lägger honorna 60-150 ägg i klumpar på bakkroppens ben. Äggen sitter fastklibbade på benen och det klibbiga materialet som utsöndras säkerställer det syrerika vattenflödet när kräftan rör på benen. Av dessa ägg utvecklas oftast bara 20 till fullvuxna kräftor. Efter kläckning stannar de på sina mödrar i två veckor och börjar sina egna liv efter det.

Anatomi

 • klor - Används för att fånga och krossa födan.
 • fasettögon - De består av tusentals specialiserade delögon (ommatidier). Dessa skapar tydliga bilder och kan ge en avancerad rumsuppfattning. Ögonen sitter på tentakelliknande stjälkar vilka har utvecklats från benen.
 • cephalothorax - Hos kräftdjur är huvud och mellankropp förenade med varandra. Detta gäller även för spindeldjur.
 • bakkropp
 • kitiniserad ryggsköld - En yttre sköld som ger fysiskt skydd för kroppen. Eftersom den inte kan växa med kroppen måste det ömsas då och då. Den kitiniserade ryggskölden är hård på grund av dess höga kalciumkarbonathalt.
 • två par antenner - Oftast har kräftdjur två par antenner som har utvecklats från benen. De kortare antennerna har en gaffelliknande form. Antennerna innehåller sensoriska receptorer (mekanoreceptorer och kemoreceptorer) samt sensorer.
 • gångben - De större kräftdjuren (såsom kräftor) har fem par gångben.
 • stjärtfena
 • ryggsköld - Hård, tjock kitiniserad sköld som skyddar cephalotoraxen.

Flodkräftan är inhemsk i Centraleuropa och södra Skandinavien.

Fullvuxna hanar kan bli mellan 20–25 cm långa medan honor mäter mindre än 15 cm. De föredrar rena floder och åar i slättlandskap. I vissa länder är flodkräftan fridlyst och ganska ovanlig nuförtiden.

Flodkräftor är rovdjur som jagar på natten och de äter mestadels insekter, sniglar, grodyngel och småfisk. De kan leva i upp till 20 år. Honan ömsar skal två gånger per år, medan hanen bara ömsar en gång om året. De är mjuka och oskyddade efter ömsning.

Av de fem paren gångben har det första paret utvecklats till ett par starka klor. Ytterligare ben finns på abdomen, den bakre delen av kroppen. Hanar har 5+1 par medan honor har 4+1 par av dessa. De har två cylinderformade, rörliga fasettögon.

Mellan oktober och december lägger honorna 60-150 ägg i klumpar på bakkroppens ben. Äggen sitter fastklibbade på benen och det klibbiga materialet som utsöndras säkerställer det syrerika vattenflödet när kräftan rör på benen. Av dessa ägg utvecklas oftast bara 20 till fullvuxna kräftor. Efter kläckning stannar de på sina mödrar i två veckor och börjar sina egna liv efter det.

Organ

 • ganglion - I likhet med andra leddjur har även kräftdjuren välutvecklade ganglier. Ganglier ansvarar bland annat för behandling av information som kommer från de välutvecklade sinnesorganen.
 • hjärta - I likhet med andra leddjur har även kräftdjuren öppna cirkulationssystem. Hemolymfan fyller hjärtat, kärlen och kroppshålorna och transporterar näringsämnen, metaboliskt avfall och andningsgaser.
 • fortplantningsorgan - Flodkräftor har separata kön och uppvisar en tydlig köndimorfism. De förökar sig genom yttre befruktning.
 • nervsträng - Nervsträngen utgår från hjärnan och löper längs bakkroppen. De innehåller nervcellskroppar som är sammanfogade av ett knippe nervfibrer.
 • munöppning
 • antennkörtel - Kräftdjurens utsöndringsorgan avlägsnar onödigt och skadligt material. De kallas för gröna körteln hos flodkräftor.
 • gäl - Gälen sitter vid baslederna på benparen. Den ansvarar för gasutbytet mellan vattnet och kroppsvätskorna: den extraherar syre från vattnet och utsöndrar koldioxid.
 • tjocktarm

Flodkräftan är inhemsk i Centraleuropa och södra Skandinavien.

Fullvuxna hanar kan bli mellan 20–25 cm långa medan honor mäter mindre än 15 cm. De föredrar rena floder och åar i slättlandskap. I vissa länder är flodkräftan fridlyst och ganska ovanlig nuförtiden.

Flodkräftor är rovdjur som jagar på natten och de äter mestadels insekter, sniglar, grodyngel och småfisk. De kan leva i upp till 20 år. Honan ömsar skal två gånger per år, medan hanen bara ömsar en gång om året. De är mjuka och oskyddade efter ömsning.

Av de fem paren gångben har det första paret utvecklats till ett par starka klor. Ytterligare ben finns på abdomen, den bakre delen av kroppen. Hanar har 5+1 par medan honor har 4+1 par av dessa. De har två cylinderformade, rörliga fasettögon.

Mellan oktober och december lägger honorna 60-150 ägg i klumpar på bakkroppens ben. Äggen sitter fastklibbade på benen och det klibbiga materialet som utsöndras säkerställer det syrerika vattenflödet när kräftan rör på benen. Av dessa ägg utvecklas oftast bara 20 till fullvuxna kräftor. Efter kläckning stannar de på sina mödrar i två veckor och börjar sina egna liv efter det.

Relaterade objekt

Vildsvin

Skogens vanliga invånare som också är förfäder till den domesticerade svin.

Hund

Hundar är en domesticerad underart av varg.

Korsspindel

Animationen visar korsspindelns anatomi.

Gorilla

Den är den största arten av primater. För cirka 6 miljoner år sedan började människan avvika sig...

Tatarfalk

Tatarfalken är en stor rovfågel som finns utbredd över stora delar av Eurasien.

Hajar

Tillhör gruppen broskfiskar. De mest kända arterna är vithajen och hammarhajen.

Migration

Vissa djur förflyttar sig varje säsong över enorma avstånd för att överleva.

Koltrast

Genom att titta närmare på koltrasten kan vi lära oss om fåglarnas skelettben och...

Added to your cart.