Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

Fasövergångar

Fasövergångar

En fasövergång är omvandlingen av ett ämne från ett tillstånd till ett annat.

Kemi

Nyckelord

tillståndsförändring, smältning, frysning, vår, indunstning, kondensation, sublimering, kristallisation, vätska, fastämne, gas, tillstånd av materia, fysikalisk egenskap, temperatur, tryck, omvandling, exoterm, endoterm, diffusion, termodynamik, kemi, Fysik, _javasolt

Relaterade objekt

Avdunstning och kokning

Vad händer i en vätska under avdunstning och kokning? Vilka faktorer styr dess kokpunkt?

Hur fungerar en dammsugare?

Dammsugaren skapar ett partiellt vakuum och suger in damm med hjälp av den inkommande högtrycksluften.

Levande ljus

Levande ljus har använts för belysning sedan urminnes tider.

Smältning och frysning

Under frysning bildas vätebindningar mellan vattenmolekyler vilka resulterar i en kristallstruktur.

t-V-T diagram för ideala gaser

Sambandet mellan tryck, volym och temperatur för ideala gaser beskrivs av den ideala gaslagen.

Termometrar

Det finns olika typer av instrument för mätning av temperatur.

Vatten (H₂O)

Vatten är en mycket stabil förening av väte och syre. Det har en avgörande betydelse för alla livsformer och förekommer i naturen i flytande, fast och...

Ytspänning

Ytspänning är den egenskap hos en vätska som gör det möjligt för vätskan att uppnå den minsta möjliga ytarean.

Hur fungerar en hårtork?

Denna animation visar hur en hårtork fungerar.

Hur fungerar ett kylskåp?

Denna animation visar hur ett kylskåp fungerar.

Hur fungerar luftkonditionering?

En luftkonditioneringsapparat kyler den varma inomhusluften.

Added to your cart.