Varukorgen är tom

Webbshop

Antal: 0

Totalt: 0,00

0

Evaporation and boiling

What happens in a liquid during evaporation and boiling? What does its boiling point depend on?

Relaterat extramaterial

Konformationer av etan

En "staggered" konformation hos etan är mer stabil än en "eclipsed" konformation.

Kedjereaktion

Energin som frigörs vid kärnklyvning kan användas för civila eller militära ändamål.

How long have we used fire?

In this lesson you will learn about the history of fire and the conditions necessary for...

Kalciumatomens elektronkonfiguration

Denna animation visar kalciumatomens elektronkonfiguration.

Blyackumulator

Elektrokemiska processer i en blyackumulator producerar elektrisk ström.

Lika löser lika

Icke-polära ämnen löses i icke-polära lösningsmedel medan polära ämnen löses i polära lösningsmedel.

Molekyler - övningsuppgift VII (Organiska kväveföreningar)

Övningsuppgifter kring gruppering och struktur av organiska kväveföreningar.

Blandning av ämnen, separering av blandningar 1 (observation)

Ämnen kan separeras från blandningen baserat på deras olika egenskaper.

Added to your cart.